Skip to main content

Hur återvinner vi fosfor från avloppsvatten?

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 08:00 CEST

Att återvinna fosfor från avloppsvatten kan vara en lösning för ett framtida hållbart jordbruk. Fosfor är nödvändig för världens livsmedelsförsörjning, men nya metoder behövs för återvinning. Den 11 april samlas internationella experter i Malmö för att presentera ny kunskap och teknik för behandling av slam och utvinning av fosfor.

- Det är väldigt roligt att kunna samla så många experter från flera länder, säger HB Wittgren, en av forskningscheferna på Sweden Water Research. Tanken är att stärka kunskapen med de senaste forskningsrönen, men också att komma steget närmare en svensk lösning för fosforåtervinningen ur avloppsslam som komplement till slamspridning på åkermark.

För närvarande återförs bara 25 % av avloppsvattnets innehåll av fosfor till åkermark. För ett framtida hållbart svenskt jordbruk skulle det vara ett stort steg om fosfor kan utvinnas ur avloppsvatten eller slam och öka andelen som kan återföras till jordbruket.

Det pågår ett intensivt arbete med att utveckla olika tekniker för att processa avloppsvatten och -slam, med syfte att utvinna fosforprodukter med lågt innehåll av föroreningar. Det är troligt att flera av teknikerna blir tillgängliga för tillämpning i full skala under de närmaste åren.

Om seminariet

Seminariet hålls på engelska och vänder sig till dem som arbetar med avloppsfrågor inom kommunal VA-organisation, myndighet, högskola, forskningsinstitut, företag eller i annan verksamhet. Fokus är kunskap och ny teknik kring termokemiska metoder för behandling av slam och utvinning av fosfor.

Arrangörer av seminariet är IWA Sverige, Svenskt Vatten, Sweden Water Research, RISE och VA-teknik Södra. Seminariet hålls på Quality Hotel View i Hyllie i Malmö.

Vill du medverka vid seminariet?

Är du journalist och vill närvara vid seminariet den 11 april, kontakta anna.kristiansson@vasyd.se. Seminariet startar kl 10.00 på Quality Hotel View, Hyllie, Malmö. Hela programmet finns här: http://www.swedenwaterresearch.se/wp-content/uploads/2018/04/programme_iwa_swe_p-seminar_180411.pdf

Övriga frågor kontakta HB Wittgren, forskningschef Sweden Water Research.

Sweden Water Research AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs av NSVA, Sydvatten och VA SYD. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar.