Skip to main content

Vatten, vatten, vatten – en heldag i forskningens tjänst

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2016 16:46 CET

Delar av publiken på Sweden Water Research-dagen 2015

Vad gör en docent i nationalekonomi på en konferens om vatten? Varför behövs ett nätverk för innovation inom vattenbranschen? Hur presenterar en doktorand sitt arbete på bara sju minuter? Vilka ämnen forskas det om inom vattenbranschen? Och varför är det så viktigt med samverkan kring en regional dricksvattenstrategi? Om detta och mycket mer handlar Sweden Water Research årliga vattenkonferens.

Fredag den 25 november 2016 är det dags för en heldag som samlar ett 150-tal personer som arbetar med, forskar inom och är intresserade av vattenbranschens frågor. Dricksvatten, avloppsvatten, näringsåtervinning, rening, mikroplaster, beteendeförändring, dagvatten, översvämningar, samarbeten, innovationer och en rad andra aspekter av vattnets värld lyfts under dagen.

– Den här konferensen belyser vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Vi behöver samla och mer aktivt sprida kunskap kring framgångsrika sätt att möta dessa. Denna konferensen är ett sätt, säger Kenneth M Persson, forskningschef på Sweden Water Research. 

Regionalt forskningsbolag med stora ambitioner
Bakom konferensen står Sweden Water Research, ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs till lika delar av VA SYD, NSVA och Sydvatten. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Bolagets verksamhet drivs nära ägarnas verksamhet till nytta för kommunerna och deras invånare.

Sweden Water Research är ett forsknings- och utvecklingsbolag som ägs till lika delar av VA SYD, NSVA och Sydvatten. Vi forskar om vatten och utvecklar nya effektiva lösningar för att möta vattentjänstbranschens framtida utmaningar. Bolagets verksamhet drivs nära ägarnas verksamhet till nytta för kommunerna och deras invånare.