Skip to main content

Addax Bioenergy på rätt väg

Nyhet   •   Aug 23, 2012 09:00 CEST

En av de många organisationer som följer utvecklingen av Addax Bioenergys etablering av ett kombinerat jordbruks- och bioenergiprojekt i Sierra Leone, har avlämnat sin årsrapport som pekar på många positiva förändringar jämfört med tidigare rapport.

Sierra Leone Network on the Right to Food (SiLNoRF) har publicerat sin “Annual Monitoring Report on the Operations of Addax Bioenergy” (juni 2011-juni 2012). SiLNoRF ser en positiv utveckling av projektet i sin andra uppföljningsrapport. De konstaterar att Addax Bioenergy (Addax) för en öppen dialog med samtliga intressenter samt att de sköter sina åtaganden gentemot markägare och anställda. SiLNoRF nämner vidare att sysselsättningen i området har ökat, att personalen har goda villkor samt att Farmers Development Programme har gett goda skördar i flera byar.

-  SiLNoRFs rapport visar på de stora utmaningar som projekt av denna art och omfattning ställs inför och hur viktigt det är att stödja och följa upp dessa investeringar, säger Swedfunds tf VD Anders Craft.

Men SiLNoRF pekar även på brister och utmaningar som ännu inte var lösta vid rapporttillfället och Swedfund kan glädjande nog konstatera att många av dessa därefter har åtgärdats. Vi är eniga med SiLNoRF att Farmers Development Programme (FDP) är ett omfattande och komplicerat program som hela tiden måste utvecklas. Addax arbetar intensivt med de frågor och problem som uppstår och uppföljningen av programmet står självfallet i fokus då FDP är en del av hela projektområdets livsmedelssäkerhet.

-  Förväntningarna på Addax är givetvis höga samtidigt som både företagsbyggande och social utveckling tar tid. Vi får inte glömma att Addax-investeringen görs i Sierra Leone – ett av världens fattigaste länder och befinner sig i en uppbyggnadsfas, fortsätter Anders Craft.

Swedfund har inte funnit något i SiLNoRFs rapport som leder till en omprövning av Swedfunds engagemang i Addax.

-  Vår egen och den externa uppföljningen av investeringen visar också att problem och utmaningar uppstår kontinuerligt, vilket är ofrånkomligt i en komplex investering i en utmanande miljö. Det viktiga är att Addax adresserar problemen och åtgärdar dessa, vilket också sker.

-  Swedfund och övriga finansiärer anser att projektet har stor potential att bidra till välbehövlig tillväxt och utveckling i Sierra Leone, avslutar Anders Craft.

.

Addax-projektet och Swedfunds engagemang beskrivs här: Addax Bioenergy – en mycket viktig och långsiktig investering.

SiLNoRFs rapport finns att ladda ner här.

En utomstående forskares bild av projektet och kritiken som riktas mot det finns påSvebios hemsida.