Skip to main content

Addax Bioenergy startar produktionen av bioetanol och el i Sierra Leone

Nyhet   •   Maj 15, 2014 16:30 CEST

Addax Bioenergy har nu kommit igång med sin första produktion av bioetanol och förnyelsebar energi vid anläggningen i Makeni, Sierra Leone. Produktionen beräknas uppgå till 85 000 m3 bioetanol per år vid slutet av 2016 och bidra med cirka 20 % av landets nuvarande elproduktion.

Addax Bioenergy etablerades 2008 och investeringen, som är ett integrerat jordbruks- och bioenergiprojekt, omfattar utveckling av sockerrörsfält, etablering av ett etanolraffinaderi och ett biokraftverk för elektricitet. Överskottet av den elektricitet som genereras kommer att utgöra ungefär 20 % av den nuvarande elproduktionen i Sierra Leone och beräknas minska utsläppen av växthusgas med 56 000 tCO2 per år.

Addax Bioenergy är det första företaget i sitt slag i Afrika som är certifierade enligt Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB), och det första initiativ i Sierra Leone som har registrerats som ett Clean Development Mechanism-projekt av FNs Framework Convention on Climate Change. I mars 2014 certifierade RSB hela anläggningen inklusive fabriken, vilket är ett erkännande för Addax Bioenergys proaktiva hållbarhetsarbete.

"Swedfunds mål är att genom att skapa arbetstillfällen i hållbara och bärkraftiga företag, minska den extrema fattigdomen i världens mest utsatta länder. Genom Addax Bioenergy har över 2 700 personer fått formella jobb och många en yrkesutbildning. Företaget arbetar målmedvetet för att stärka det lokala samhället och dess invånare. Att etanolproduktionen nu har kommit igång är mycket glädjande", säger Lena Algerin, Senior Investment Manager hos Swedfund.

"Addx Bioenergy är den största privata investeringen som gjorts inom jordbrukssektorn i Sierra Leone, och är ett lysande exempel på en framgångsrik investering i vårt land. Vi kommer att använda projektet som modell för hur lokala samhällen ska integreras för att ytterligare stärka deras färdigheter inom en rad yrken," säger Ernest Bai Koroma, President i Sierra Leone.