Skip to main content

African Economic Outlook 2013-2014

Nyhet   •   Aug 21, 2013 10:00 CEST

I en svag global ekonomi är Afrikas ekonomi fortfarande relativt stadig. Utsikterna för kommande år ser bra ut, med ökande tillväxt och god återhämtningsförmåga vid interna och externa kriser. Det visar African Economic Outlook 2013-2014 som lanserades i slutet på maj.

Med hjälp av kontinentens jordbruks-, gruv- och energiresurser kan den ekonomiska tillväxten bana väg för ett genombrott för den sociala utvecklingen. Rapporten framhåller att Afrikas länder nu behöver skapa rätt förutsättningar för infrastruktur, utbildning och större och mer konkurrenskraftiga marknader för att säkerställa att intäkterna från tillgångarna optimeras så att naturtillgångarna omsätts till arbetstillfällen.

African Economic Outlook är en årlig rapport som i detalj kartlägger det ekonomiska läget i 53 av 54 afrikanska länder vad gäller ekonomisk, social och politisk utveckling, framtida möjligheter, landspecifika data. Den innehåller även en omfattande statistikbilaga som gör det möjligt att göra jämförande analyser såväl mellan länder som över tid.

African Economic Outlook sammanställs gemensamt av African Development Bank (AfDB), OECD Development Center, Economic Commission for Africa (ECA), United Nations Development Programme (UNDP) samt ett nätverk av tankesmedjor och forskningscenter.

All data finns nu även samlad på www.africaneconomicoutlook.org

African Economic Outlook 2013-2014 finns också som Pocket Edition.