Skip to main content

Fortsatta investeringar - för fler och bättre jobb

Nyhet   •   Aug 13, 2015 10:57 CEST

Swedfund verkar i länder där det är brist på annan finansiering och där andra investerare tycker att riskerna är för höga, men där möjligheten att förbättra fattiga människors livssituation är stor. Vi är på plats och har under andra kvartalet 2015 fortsatt att växla upp för att stärka vårt bidrag i kampen mot fattigdom – genom fortsatta investeringar i hållbart företagande för fler och bättre jobb.

Vid årsstämman i april uppdaterades Swedfunds ägaranvisning med ett förtydligande vad gäller att verksamheten ska främja jämställdhetsutveckling och bidra till en miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling. Vi fortsätter vårt arbete med klimatsmarta lösningar i energisektorn bland annat inom ramen för European Development Finance Institutions (EDFI) samfinansieringsfacilitet ICCF.

Det finns starka samband mellan ökad jämställdhet och minskad fattigdom. Genom Women4Growth arbetar vi aktivt med att stärka kvinnor och öka jämställdheten i våra portföljbolag. Vi har genomfört work-shops med två av våra portföljbolag i Nairobi där deltagarna identifierade ett antal förändringar för att stärka kvinnors möjligheter att avancera inom bolagen. Förslagen diskuterades och konkretiserades tillsammans med bolagsledning och oss som ägare. Ett exempel på hur vi genom våra investeringar kan bidra till utveckling och en inkluderande tillväxt.

I maj stod Swedfund värd för EDFIs årsmöte. De europeiska utvecklingsfinansiärerna representerar 33 miljarder euro i investeringar i 4000 projekt i den privata sektorn. Tillsammans diskuterar vi hur våra investeringar kan bidra till att skapa fler schyssta jobb.

Vi har haft en fortsatt bra takt i investeringsverksamheten under det andra kvartalet, vilket resulterat i beslut om tre nya investeringar. Investeringar som förväntas leda till ökad finansiell inkludering, teknologi- och kunskapsöverföring, hög standard inom ESG-området, jobbskapande och ökade skatteintäkter i verksamhetsländerna.

I juni slutfördes försäljningen av Swedfunds aktieinnehav i försäkringsbolaget UAP till Old Mutual. Swedfund gick in som delägare 2012 då UAP behövde kapital för att genomföra en regional expansion, framförallt till Rwanda och Tanzania. UAP kan nu fortsätta att utvecklas som del av en internationell grupp med en tydlig strävan att expandera på den afrikanska marknaden.

Vi är stolta över att Swedfunds integrerade redovisning belönats med första pris i Responsible Investor Reporting Awards 2015. Priset har fokus på investerarnas transparens och redovisning av ansvarsfrågor, frågor som Swedfund arbetat engagerat med under de senaste åren.

2015 är ett viktigt utvecklingspolitiskt år. I juli deltar Swedfund i den svenska delegationen till mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. Vi kommer att tydliggöra utvecklingsfinansiärernas roll som central för fattigdomsminskning genom hållbart företagande.

Läs Swedfunds integrerade delårsrapport per den 30 juni 2105

Kontaktpersoner:
För den finansiella informationen, Helene Lundkvist, Director of Finance and Administration, tel: 08-725 94 04
För hållbarhetsinformationen och för frågor om den integrerade redovisningen i sin helhet, Karin Askelöf, Senior Manager ESG Affairs, tel: 08-725 94 22.