Skip to main content

Kallelse till årsstämma i Swedfund International AB 2015

Nyhet   •   Mar 16, 2015 09:54 CET

Härmed kallas till årsstämma i Swedfund International AB, 556436-2084.

Tid: Tisdagen den 14 april 2015, kl. 09.00
Plats: Swedfunds lokaler, Drottninggatan 92-94 i Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan
Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämma och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten. I anslutning till årsstämman bereds allmänheten möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan
Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Swedfund International AB, jacob.hagerman@swedfund.se, och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Kallelsen i sin helhet kan laddas ner via länken, Kallelse till årsstämma i Swedfund International 2015