Skip to main content

The Economic Power of Gender Equality

Nyhet   •   Maj 23, 2016 16:23 CEST

Swedfunds talangprogram Women4Growth syftar till att inspirera och stärka kvinnor i deras yrkesroller.

Arbetstillfällen representerar bryggan mellan ekonomisk utveckling och minskad fattigdom - tillgången till fler och mer produktiva jobb inom den formella sektorn är nyckeln till förbättrade levnadsvillkor.

Idag är över 200 miljoner människor i världen utan arbete. Arbetslöshet drabbar särskilt kvinnor och unga. Kvinnor arbetar i stor utsträckning inom den informella sektorn och lider svårt av bristen på arbeten med bra arbetsvillkor. Svårigheter att hitta jobb som ger en levnadslön och ett fullgott socialt skydd är exempel på frågor som kvinnor som grupp är särskilt utsatta för. Att accelerera kvinnors jämställdhet kan addera 12 biljoner dollar till den globala tillväxten enligt en McKinsey-rapport från 2015.

Som investerare måste vi adressera dessa utmaningar i de företag vi investerar i, och arbeta tillsammans i partnerskap för att åstadkomma förändringar som leder till ökad jämställdhet, icke-diskriminering, lika lön och fler kvinnor på ledande befattningar. Jämställdhet är grundläggande för att driva lönsamhet, det skapar bättre beslutsfattande och driver även på innovation.

Anna Ryott beskriver hur Swedfund arbetar med dessa utmaningar på FN Foundations blogg Her Goals, Our Future. The Economic Power of Gender Equality