Skip to main content

Women4Growth – ett initiativ för ökad jämställdhet i våra portföljbolag

Nyhet   •   Mar 04, 2015 12:45 CET

De strukturella utmaningarna för kvinnor i det afrikanska näringslivet är stora. Samtidigt finns det studier1 som visar att företag med en stor representation av kvinnor på ledande befattningar har högre innovationsförmåga och genererar bättre värdeutveckling och resultat än andra. Flertalet rapporter2 visar också på att det finns ett positivt samband mellan förbättrad jämställdhet och ökad BNP.

I Swedfunds övertygelse att vägen ur fattigdom bygger på hållbart företagande och tillväxt, egenmakt och självförsörjning har vi initierat ett projekt för att stärka och lyfta fram kvinnliga anställda. Med start idag genomförs en första workshop där 20 kvinnor från två kenyanska portföljbolag deltar. De två företagen, som finns inom handel och tjänstesektorn, har många kvinnliga kunder och kvinnliga anställda på de lägre servicenivåerna, och har förstått vikten av och affärsnyttan med mera jämställda karriärmöjligheter.

Projektet använder en väl etablerad metod som tagits fram av svenska Wiminvest, och som nu har anpassats till den lokala kontexten. Metoden kan liknas vid ett talangprogram där bolagen själva bjudit in och uppmuntrat ett antal kvinnor på olika nivåer inom organisationen att delta.

Syftet med detta projekt är att motivera och stärka deltagarna i sina yrkesroller så att de på sikt kan ta plats på ledningsnivå. Genom workshoparna kommer kvinnorna att identifiera vilka rådande normer och strukturer som hindrar dem från att ta ett större ansvar och nå ledande befattningar. Samtidigt får de verktyg för att kunna hantera hindren och argumentera för affärsnyttan av ökad jämställdhet inom organisationen. Avslutningsvis kommer de deltagande kvinnorna sammanfatta de hinder som upplevs som störst och ge förslag på åtgärder till ledningen i respektive bolag, samt på vilket sätt detta förväntas bidra till en förbättrad affärsposition för företaget.

Vårt mål är att identifiera de kvinnor som vill klättra i karriären men som kanske blir hindrade av strukturer, attityder och framför allt sin egen självbild, säger Karin Thorsson, ESG Manager hos Swedfund. För oss är det ett utmärkt sätt att utöva aktivt ägarskap och påverka på ett positivt sätt. Det är ett pilotprojekt, och fungerar det bra i Kenya kan vi applicera konceptet på andra sektorer och länder i framtiden.

_____________________________________

1McKinsey & Company, 2007, Women Matter – Gender diversity, a corporate performance driver

International Center for Research on Women.