Skip to main content

H&M och Swedfund inleder samarbete kring textilproduktion i Etiopien

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2014 08:03 CEST

H&M och Swedfund inleder ett samarbete i Etiopien med syfte att bidra till uppbyggandet av en ansvarsfull textilindustri med hög social och miljömässig standard. 

I samarbetet kommer H&M att bidra med kunskap om textilmarknaden, hållbarhet och köp av produkter från de leverantörer som Swedfund investerar i. Swedfund bidrar med kunskap om marknaden samt expansionsinvesteringar hos dessa leverantörer. Det handlar också om att båda parter ska ställa krav på en hållbar produktion och jobba med uppföljning av faktorer såsom vattenanvändning och löner. Samarbetet startar under hösten 2014. 

– Vi ser samarbetet som en möjlighet att tidigt engagera oss i Etiopiens växande textilindustri och att bidra till fler arbetstillfällen. Vi har sedan många år tillbaka arbetat i befintliga tillverkningsländer med att etablera en hög standard när det gäller arbetsvillkor och miljö. Dessa lärdomar finns med när vi nu har etablerat samarbete med etiopiska leverantörer, säger Karl-Johan Persson VD på H&M

Att bygga upp en inhemsk industri är viktigt för att kunna skapa fler arbetstillfällen i Etiopien. Genom att investera i ett lands produktion kan förädlingsvärdet av textilindustrin stanna kvar i landet i en större utsträckning. 

– Genom detta unika partnerskap med H&M vill vi bidra till att utveckla textilindustrin i Etiopien och därigenom skapa fler jobb med goda arbetsvillkor som lyfter människor ur fattigdom, särskilt kvinnor, säger Anna Ryott VD på Swedfund

Genom Swedfunds ägarroll i investeringar, H&M:s avtal om köp av produkter och respektive parts kompetens, kan en stark och hållbar textilindustri utvecklas som kan verka och överleva på marknaden av egen kraft och på hållbara villkor. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Swedfunds pressekreterare, nina.mcevenue@swedfund.se, 070-968 71 10 

H&M:s pressavdelning, mediarelations@hm.com, 08-796 53 00

Om Swedfund

Swedfund, som ägs av svenska staten, erbjuder riskkapital, kompetens och ekonomiskt stöd för investeringar i tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Vårt uppdrag är att minska fattigdomen genom hållbart företagande, som bidrar till ekonomisk och miljömässig och social utveckling. Sedan 1979 har Swedfund varit en aktiv, ansvarsfull och långsiktig investerare i mer än 230 företag. www.swedfund.se

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se