Skip to main content

Riksrevisionens förstudie om Swedfund klar

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 16:00 CEST

Det är positivt att Riksrevisionen nu konstaterar att Swedfund i hög utsträckning har arbetat med de rekommendationer som gavs i den senaste granskningen 2009. Vidare noterar Riksrevisionen att Swedfund för närvarande har ett stort tryck och ökning vad avser investeringsvolymerna.

Riksrevisionen har enligt beslut 28 april 2014 valt att gå vidare med en huvudstudie vars huvudsyfte är att belysa om regeringens styrning av Swedfund varit effektiv med avseende på kapitalförsörjning.

Som del i den huvudstudien som nu inleds skriver Riksrevisionen att man bland annat avser att inkludera jämförelser med andra utvecklingsfinansiärer. Då kampen mot extrem fattigdom förutsätter jobbskapande genom hållbara företagsinvesteringar, är en stark bilateral utvecklingsfinansiär av stor betydelse för ett väl fungerande bistånd.

Idag är Swedfund en av de minsta europeiska utvecklingsfinansiärerna, där exempelvis Norges utvecklingsfinansiär Norfund är 3 gånger så stor som Swedfund. Även Swedfunds andel av biståndsbudgeten skiljer sig jämfört med andra länder. Här ligger den holländska utvecklingsfinansiären FMO i topp med tillgångar som är 129 % av den årliga biståndsbudgeten medan motsvarande siffra för Swedfund är 8 %.

Läs Riksrevisionens beslut.

Läs pressmeddelandet från Riksrevisionen.

För mer information, kontakta:

Kai Sundström, Director of Communications, 08-725 94 17


Om Swedfund
Fattigdomsminskning genom hållbart företagande. Swedfund är statens utvecklingsfinansiär som genom att hållbara investeringar bidrar till ekonomisk, miljömässigt och social utveckling i världens fattigaste länder.

Swedfund bildades 1979 och har idag 39 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och ett regionalkontor i Nairobi, Kenya. Swedfund erbjuder ägarkapital, lån, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika samt Östeuropa. Swedfund ägs till 100 procent av svenska staten och definieras som en bilateral DFI – Development Finance Institution.

Följ gärna vår blogg: swedfundfrankly.se