Skip to main content

Sobi lämnar in ansökan för en flytande formulering av Orfadin® till EMA

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 16:56 CEST

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) meddelade idag att bolagets ansökan om en oral suspension av Orfadin har mottagits och validerats av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA). Den nya doseringsformen har utvecklats för att säkerställa en rätt dosering för pediatriska patienter, samt för att underlätta för patienter och deras anhöriga i samband med daglig dosering.

"Vi är glada över att vår ansökan om en oral suspension av Orfadin har accepterats av EMA", säger Birgitte Volck, Senior Vice President och Chief Medical Officer på Sobi. "Den flytande formuleringen av Orfadin kommer att underlätta rätt dosering för barn och bör också bidra till att fler patienter följer överenskommen plan, vilket är nyckeln i varje framgångsrik behandling."

Den orala suspensionen ingår i en pediatrisk plan (PIP) som godkändes av EMA i mars 2012.

---

Om Orfadin
Orfadin är ett läkemedel används för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1), en sällsynt genetisk rubbning som kan orsaka leversvikt, nedsatt njurfunktion och neurologiska problem.

For mer information vänligen kontakta

Media relationsInvestor relations
Oskar Bosson, Head of CommunicationsJörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 410 71 80T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.comjorgen.winroth@sobi.com

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Bifogade filer

PDF-dokument