Skip to main content

Sobi övertar ansvaret för Orfadin i USA, Kanada och Latinamerika

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 16:33 CET

Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi) meddelade idag att företaget har beslutat att överta ansvaret för Orfadin® i USA, Kanada och Latinamerika och har därmed sagt upp det nuvarande distributionsavtalet med Rare Disease Therapeutics, Inc (RDT). Inga finansiella detaljer kring överenskommelsen har offentliggjorts.

"Vårt amerikanska dotterbolag står redo att säkert och utan avbrott förse patienter i territoriet med Orfadin. Vi ser fram emot att föra en global dialog med läkarkåren inom genetiska och metabola sjukdomar för att på bästa sätt möta behovet hos patienter med ärftlig tyrosinemi typ 1 och deras anhöriga", säger Geoffrey McDonough, vd för Sobi.

Distributionsansvaret för USA och Kanada övertas av Sobi den 1 april 2014 och för Latinamerika den 1 januari 2015.

---

För mer information vänligen kontakta (ej för publicering)

Media relationsInvestor relations
Oskar Bosson, Head of CommunicationsJörgen Winroth, Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 410 71 80T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
oskar.bosson@sobi.comjorgen.winroth@sobi.com

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

Bifogade filer

PDF-dokument