Skip to main content

Sobis partner Biogen Idec avser att presentera fas-3 data om förlängd halveringstid av hemofiliproduktkandidater i barn vid det årliga ASH-mötet

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 10:43 CET

Swedish Orphan Biovitrum ABs (publ) (Sobi) partner Biogen Idec kommer att presentera ny data från sitt forskning- och utvecklingsprogram inom hemofili vid den årliga ASH-kongressen (American Society of Hematology) i New Orleans, 7-10 december. Forskare presenterar tio referat som visar på bredden av Biogen Idecs övergripande program inom grundforskning och klinisk utveckling. Bland annat kommer ny interimsdata för bolagens gemensamma långtidsverkande rekombinanta faktor VIII produktkandidat, rFVIIIFc (ELOCTATE(TM)) för Hemofili A och faktor IX-produktkandidat, rFIXFc (ALPOLIX(TM)) för Hemofili B.

Rubrikerna på de huvudsakliga presentationerna är som följer:

Faktor VIII produktkandidat, rFVIIIFc (ELOCTATE(TM))

  • Pharmacokinetics of Recombinant Factor VIII Fc Fusion Protein (rFVIIIFc) in Pediatric Subjects with Hemophilia A: An Interim Analysis of the Kids A-LONG Study - Poster #3609 - Monday, December 9 - 6:00-8:00 PM (CST) 
  • Dosing Long-Lasting Recombinant Factor VIII Fc Fusion Protein: Experience in the A-LONG Study - Poster #3598 - Monday, December 9 - 6:00-8:00 PM (CST) 
  • The Bleeding Tendency In Relation To Predicted FVIII Activity Levels In Severe Hemophilia A Patients Treated With Recombinant Factor VIII Fc Fusion Protein - Poster #3590 - Monday, December 9 - 6:00-8:00 PM (CST) 

Faktor IX-produktkandidat, rFIXFc (ALPOLIX(TM))

  • Association of Bleeding Tendency with Time Under Target FIX Activity Levels in Severe Hemophilia B Patients Treated with Recombinant Factor IX Fc Fusion Protein - Poster #2349 - Sunday, December 8 - 6:30-8:30 PM (CST) 
  • Pharmacokinetics, Safety and Efficacy of Long-lasting Recombinant Factor IX Fc Fusion Protein (rFIXFc) in Adolescent Subjects with Hemophilia B: A Subgroup Analysis of the B-LONG Study - Poster #2350 - Sunday, December 8 - 6:30-8:30 PM (CST) 
  • Pharmacokinetics of Recombinant Factor IX Fc Fusion Protein (rFIXFc) in Pediatric Subjects with Hemophilia B: An Interim Analysis of the Kids B-LONG Study - Poster #3599 - Monday, December 9 - 6:00-8:00 PM (CST)

Hemophilia Health Outcomes Research

  • Psychometric Evaluation of Health-Related Quality of Life Data from the A-LONG and B-LONG Hemophilia Clinical Trials - Oral Presentation/Abstract #423 - Monday, December 9 - 11:00 AM (CST) 

- - -

Om ALPROLIX och teknologiplattformen för Fc Fusion
ALPROLIX (rekombinant FIXFc) är en rekombinant, långtidsverkande koagulationsfaktorterapi för hemofili B under utveckling i sen klinisk prövningsfas. ALPROLIX utnyttjar Fc-fusionsteknologi, som använder sig av en naturligt förekommande process som fördröjer nedbrytningen av IgG1 (ett vanligt förekommande protein i kroppen) och återcirkulerar det tillbaka till blodomloppet. Fc-delen av IgG1 är länkad till faktor IX i ALPROLIX och tros vara det som gör det möjligt att faktorproteinet stannar kvar i kroppen under en längre tid efter en injektion, vilket kan förlänga doseringsintervallet vid profylaktisk behandling. Fc-fusionsteknologin har använts i över 15 år. Biogen Idec är det enda företag som applicerar teknologin inom hemofiliområdet.

Om hemofili
Hemofili (blödarsjuka) är en sällsynt ärftlig rubbning som gör att blodets koaguleringsförmåga är nedsatt. Det finns olika typer av hemofili som beror på vilket levringsprotein, eller faktor, som saknas eller är reducerad, inklusive Hemofili A (brist på faktor VIII) och Hemofili B (brist på faktor IX). Hemofili A uppträder i ungefär ett fall på 5 000 födda pojkar per år, och Hemofili B är mer ovanligt och uppträder i ett fall på 25 000 födda pojkar per år. Båda typer av hemofili uppträder mer sällan i kvinnor.

Personer med hemofili kan uppleva upprepade blödningar, som kan leda till smärta, permanenta skador på leder och livshotande blödningar. Förebyggande infusioner med faktor VIII eller IX kan återställa levringsprocessen och förhindra upprepade blödningar.  Den medicinska rådgivande kommittéen "The Medical and Scientific Advisory Council" för den amerikanska patientföreningen "The National Hemophilia Foundation" rekommenderar förebyggande behandling som den optimala terapin för personer med hemofili.

Om samarbetet mellan Biogen Idec och Sobi
Biogen Idec och Sobi samarbetar om utvecklingen och kommersialiseringen av rFVIIIFc och rFIXFc. Biogen Idec leder utvecklingen, har tillverkningsrättigheter och kommersialiseringsrättigheter i Nordamerika och alla andra regioner där Sobi inte är närvarande. Sobi har rätt att välja att ha den slutliga utvecklingen och kommersialiseringen i Europa, Ryssland, Mellanöstern och norra Afrika.

Om Biogen Idec
Biogen Idec använder avancerad vetenskap och medicin för att upptäcka, utveckla och leverera till patienter över hela världen innovativa terapier för behandling av neurodegenerativa sjukdomar, hemofili och autoimmuna sjukdomar. Biogen Idec grundades 1978 och är världens äldsta oberoende bioteknikföretag. Patienter över hela världen drar nytta av dess ledande behandlingar inom multipel skleros och företaget genererar mer än 5 miljarder dollar i årliga intäkter. För produktmärkning, pressmeddelanden och ytterligare information om företaget, vänligen besök www.biogenidec.com.

For more information - not for publication
Sobi:

Media relationsInvestor relations
Oskar Bosson,
Head of Communications
Jörgen Winroth,
Vice President, Head of Investor Relations
T: +46 70 410 71 80T: +1 347-224-0819, +1 212-579-0506, +46 8 697 2135
E: oskar.bosson@sobi.comE: jorgen.winroth@sobi.com

Om Sobi

Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbätt-rar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Produktportföljen fokuserar främst på inflammationssjukdomar och gene-tiska sjukdomar samt tre projekt i sen klinisk fas inom hemofili och neonatologi. Sobi marknadsför även en portfölj specia-list- och särläkemedel på uppdrag av olika partnerföretag. Intäkterna uppgick 2013 till 2,2 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 550. Aktien (STO: SOBI) är noterad på OMX NASDAQ Stockholm. Ytterligare information finns på www.sobi.com.

 

Bifogade filer

PDF-dokument