Skip to main content

Katastroffilmer ska locka unga till att prata om verkliga kriser

Pressmeddelande   •   Apr 15, 2019 10:08 CEST

Katastroffilmerna: Den blomstertid nu kommer © SF Studios, Interstellar, Into the storm, I am legend och San Andreas © Warner Bros.

I samband med kampanjen Krisberedskapsveckan i maj kan kommunerna bjuda in unga till filmvisning av en känd katastroffilm för att med den som utgångspunkt öka kunskapen och skapa diskussion om hur verkliga kriser kan påverka ungas vardag. Vet du vad som händer vid en verklig kris? är kampanjens budskap.

Den 6 – 12 maj arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den årliga kampanjen Krisberedskapsveckan i syfte att öka människors riskmedvetenhet och beredskap för att klara vardagen om samhället plötsligt inte fungerar på det sättet vi är vana vid. Veckan ska ge tillfälle att låta den lokala riskkommunikationen ta plats vilket innebär att det är kommunerna som genomför olika aktiviteter riktade till sina invånare.

Förra årets Krisberedskapsvecka fick stort genomslag när MSB samtidigt skickade ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. I årets kampanj satsar MSB och kommunerna särskilt på att nå målgruppen unga 13–19 år. Huvudaktiviteten för att nå målgruppen kallar MSB för Fiction vs Reality – katastroffilm med eftersnack. Filmaktiviteten går ut på att kommunerna bjuder in unga till en filmvisning av en känd katastroffilm och att man utifrån den pratar om hur kommunen jobbar vid en verklig samhällskris och hur man kan förbereda sig som privatperson.

- De flesta unga människor som är födda i Sverige har knappt upplevt någon samhällskris. Däremot har många sett katastroffilmer eller serier som på olika sätt visar jordens undergång. Med inspiration och verktyg från populärkulturen kan vi starta en bra dialog om verklighetens kriser, säger Christina Andersson ansvarig för Krisberedskapsveckan på MSB.

Till filmen finns också ett färdigt kris-quiz som MSB har tagit fram samt ett informationsblad om individens och samhällets beredskap inför samhällskriser som de unga får med sig hem. Rättigheterna för filmerna under Krisberedskapsveckan får kommunerna genom Swedish Film.

Swedish Film är sedan 1947 en distributör av filmer för visning i grupp inom det så kallade institutionella rättighetsområdet. Med detta avses enkelt uttryckt, filmvisningar som inte är biografvisningar eller visningar i privata hem. Det avser, förenklat, all visning som inte är i privata hem eller biografvisning.

Inom Swedish Film finns flera varumärken så som Swedish Film Licens och sajten Film och Skola.