Skip to main content

Stöd för automatisk fakturatolkning i Swinx ScanLev

Blogginlägg   •   Maj 19, 2011 11:29 CEST

Nu ökar vi automatiseringen ytterligare i Swinx ScanLev. Med den nya funktionen för fakturaimport får Swinx ScanLev stöd för att ta emot tolkade fakturabilder. Uppgifter som t ex fakturanummer, daturm och belopp föreslås automatiskt. Det innebär snabbare flöde, enklare hantering och minskad risk för felaktig fakturaregistrering.

Stor rationaliseringspotential
Att hantera leverantörsfakturor är en kostsam process för företagen. De flesta företagen har fortfarande helt manuella rutiner för registrering, distribution, attestering och arkivering av fakturorna. Rutiner som tar tid, är omständiga, har bristande kontroller, ger dålig översikt och är inte speciellt miljövänliga. I och med detta finns det naturligtvis också stora möjligheter till förbättringar

Tolkade fakturor ger automatiserat flöde
Med den nya funktionen för import av fakturor kan Swinx ScanLev ta emot inte bara fakturabilder, utan även tolkad information från fakturan. Det betyder att information som vilken leverantör fakturan kommer ifrån, fakturanummer, fakturabelopp, momsbelopp, faktura- och förfallodatum inte längre behöver registreras av användaren utan läses in i samband med fakturaimporten. I och med detta minskar risken för felstansning samtidigt som flödet förenklas och behandlingstiden förkortas avsevärt.

Swinx ScanLev - central växel för leverantörsfakturahanteringen
Marknaden för att hantera fakturor elektroniskt är på mycket stark frammarsch. Swinx ScanLev är ett flexibelt och kompetent verktyg för att knyta samman fakturor, både elektroniska och i pappersformat, med affärssystemet. Swinx ScanLev kan installeras i företagets nätverk eller användas som molntjänst. Stöd för fakturainläsning finns från ett flertal källor. Med Swinx ScanLev som central växel för fakturahanteringen får man dessutom en databas med smidiga sökverktyg som gör att man mycket snabbt och lätt hittar önskad information bland fakturorna. Miljövänligt dessutom!

Läs mer om Swinx ScanLev på vår hemsida www.swinx.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera