Skip to main content

Remissvar avseende Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2020–2023

Dokument   •   Nov 08, 2019 13:54 CET

Vi ser positivt på det föreslagna programmet och ställer oss bakom de behov och målbilder som beskrivs. Det vi saknar är en tydligare fokusering på arbetsmarknadsförstoring. Ett övergripande mål bör vara att genom en effektiv och väl utbyggd kollektivtrafik i ett första steg, skapa en gemensam arbetsmarknadsregion i Blekinge.
Licens Creative Commons erkännande (?)