4 argument varför du bör sopsortera

Blogginlägg   •   Jul 13, 2018 15:43 CEST

Du kanske känner igen argumentet "det är inte lönt att sopsortera för det blandas och bränns upp i alla fall". Faktum är att genom att sortera dina sopor väl kan det tas omhand på ett säkert sätt och det mesta återvinnas. Här är därför fyra argument varför du bör sopsortera.

Så skapar vi världens mest hållbara region

Nyheter   •   Jul 05, 2018 08:00 CEST

Under Almedalsveckan tog Sysav chansen att samla politiska representanter för att diskutera hur vi kan skapa världens mest hållbara region. En diskussion som mynnade ut i en rad konkreta tips och inspiration, men också debatt.

Fossilfri energiåtervinning en utmaning för hela samhället

Nyheter   •   Jul 04, 2018 10:09 CEST

Sysav satte frågan om återvunnen energi på agendan i Almedalen. Inför en intresserad publik anordnades ett seminarium, med representanter från bland annat Naturvårdsverket, KTH och Öresundskraft, för att diskutera framtidens energi.

Utmaningar på vägen mot en cirkulär ekonomi

Blogginlägg   •   Jun 28, 2018 13:28 CEST

Avfall är en komplex fråga, och det krävs att man kan hålla mer än en tanke i huvudet samtidigt. För att gå mot en cirkulär ekonomi och bättre återvinning krävs styrmedel uppströms. Och för det avfall som inte kan eller bör återvinnas på annat sätt är energiåtervinning en klimatsmart behandlingsmetod.

Sysav ser positivt på regeringens förordningsändring kring producentansvaret

Blogginlägg   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Erfarenheterna visar att fler människor sorterar ut mer och bättre till återvinning när tillgängligheten ökar. Fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är bra för det hållbara samhället.

Avfallet är inte problemet - det är symptomet

Blogginlägg   •   Jun 27, 2018 17:35 CEST

Jag får ibland synpunkter från folk som tycker att det här med avfallshantering "har gått för långt". Som ifrågasätter nyttan med sortering. Man tenderar att fokusera på den miljöpåverkan vår bransch har, utan att se att den oftast är den minsta delen i den totala miljöpåverkan under en produkts livstid. För klimatets skulle är det är dags att börja tänka i cirklar. Tänk rätt, tänk runt.

Sysav i Almedalen: vad är klimatsmart energi?

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 08:40 CEST

Hållbar, återvunnen, fossilfri, grön? Det används många olika begrepp om energi. Har återvunnen energi någon plats i en cirkulär ekonomi? Hur ser framtiden ut för all plast i vårt samhälle? Kan man kräva fossilfri uppvärmning och samtidigt slänga plast i soptunnan? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 3 juli.

Vill vi vara viktiga?

Blogginlägg   •   Jun 20, 2018 09:28 CEST

Som miljöpedagog träffar jag väldigt många människor. De flesta undrar vad just DE kan göra. För vad innebär det att leva hållbart, på riktigt? Är vi beredda att göra omställningen från 4,2 till det enda jordklot vi faktiskt har? Använder vi sopsorteringen som en snuttefilt när det är långt mer obekväma förändringar som måste till? Det är dags att höja blicken från soppåsen!

Sysav i Almedalen: hur skapar man världens mest hållbara region?

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 14:20 CEST

Hur skulle Skåne kunna bli världens mest hållbara region? Vilka är våra största utmaningar? Var kan vi få störst effekt? Vad kan vi göra tillsammans? Välkommen till vårt seminarium i Almedalen den 4 juli! Vi frågar ut politiker och tjänstemän om vad som krävs för en grönare framtid och vilka samhällstrender som kommer att påverka. Kairos Future modererar diskussionen.

5 tips för en mer hållbar semester

Blogginlägg   •   Jun 13, 2018 11:37 CEST

Vilka äventyr väntar där du bor? Här ger vi fem tips för en mer hållbar semester. Glad sommar!

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsschef
  • gunilla.carlsson@sysav.se
  • 0734-396034

Om Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag

Om Sysav

Sysav, Sydskånes avfallsaktiebolag, tar emot, återvinner och behandlar avfall från hushåll och industrier i södra Skåne. Vår vision är att vi ska bidra till att skapa världens mest hållbara region, för denna och kommande generationer.

Sysav ägs av 14 kommuner.

Adress

  • Sysav - Sydskånes avfallsaktiebolag
  • Spillepengsgatan 13
  • 211 24 Malmö
  • Vår hemsida