Skip to main content

Taggar

sophämtning

avfallshantering

konsumtion

sysav

återvinningscentral och Farligt avfall-bilen

 • Senior rådgivare
 • Pratar gärna om cirkulär ekonomi för matavfall, biogas och biogödsel, energiutvinning ur avfall, återvunnen värme.
 • kjerstin.ekvall@sysav.se
 • 040-6352080

 • Presskontakt
 • Kommunikationsschef
 • ryguktghnilla.gdbzmlcarlqnssonsqzh@syeysgftexqjuinavyyueuo.se
 • 0734-396034

 • 040-635 2290
Detta nummer fungerar som ett service/journummer för pressen och kan kopplas till vilken telefon som helst t ex vid en kris.

 • Kommunikatör
 • Kommunikationskampanjer och kommunikationsprojekt
 • mcsunfsanna.chzvxyripvyistbuenftlusbdnssjeczon@syshdav.seqe
 • 0734-396231

 • Kommunikatör
 • marknadskommunikation
 • anhrna.vkdhdilhkeneqgc@sysavbikwiyop.szewae
 • 040-635 22 42

 • Kommunikatör
 • Digitala kanaler, webb, sociala medier
 • sljenny.kestrup@syvkaadsgclihysaevtnv.se
 • 040-635 18 41

 • Chef Återvinningsanläggningar
 • lars.carrick@sysav.se
 • 040 - 635 26 53
 • 0734-39 60 24

 • VD, Sysav Utveckling AB
 • Utvecklingsprojekt
 • anders.persson@sysav.se
 • 040 635 18 14
Anders Persson, VD, Sysav Utveckling AB

 • Avdelningschef Kommunrelationer
 • mathias.lindsjo@sysav.se
 • 040- 635 22 48
Ansvarar för frågor kring tjänstekoncessionen för Lomma kommun, Svedala kommun och Kävlinge kommun

 • Projektledare
 • ann.thoren@sysav.se
 • 040-6352247

 • Projektledare, Sysav Utveckling
 • ellen.lindblad@sysav.se
 • 040-635 20 91

 • Personalutvecklare, HR
 • eva.carmlid@sysav.se
 • 040-6352240

 • Planeringsingenjör
 • Chdtarlonrttwua.zopftrBralomatt@sysav.mzse
 • 040-635 19 04

 • Projektledare, Sysav Utveckling AB
 • dkramslsulip.grokcnholzzm@gosylpsav.se
 • 040-635 18 27

 • Avdelningschef Avdelning Matavfallsanläggningar
 • kjeriejesthtinqdos.eiukvalalpcbdecl@sygssav.se
 • 040-635 20 80