Skip to main content

Lovande resultat för vedolizumab i studier publicerade i New England Journal of Medicine

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2013 07:53 CEST

Igår publicerades resultaten från två studier på vedolizumab mot ulcerös kolit och Crohns sjukdom i tidskriften New England Journal of Medicine. Verkningsmekanismen är ny i sitt slag och skiljer sig från andra befintliga behandlingar vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vedolizumab blockerar selektivt vävnadsinfiltrationen för en viss typ av vita blodkroppar som har visat sig ha betydelse vid den inflammatoriska processen i tarmen.

Igår publicerades resultaten från två kliniska studier (GEMINI I och II) på vedolizumab i New England Journal of Medicine. I de totalt fyra GEMINI-studierna i fas III ingår 2700 patienter i nästan 40 länder, vilket gör det till det största studieprogrammet någonsin där både ulcerös kolit och Crohns sjukdom utvärderas samtidigt. Vedolizumab är utvecklat för att behandla vuxna personer med ulcerös kolit och Crohns sjukdom vid måttlig till svår sjukdomsaktivitet på ett hittills nytt sätt. I de publicerade GEMINI-studierna visade sig vedolizumab vara mer effektivt än placebo på flertalet parametrar.

Ny verkningsmekanism

Vedolizumabs verkningsmekanism är ny i sitt slag och skiljer sig från befintliga läkemedelsbehandlingar vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom då den selektivt blockerar vävnadsinfiltrationen för en viss typ av vita blodkroppar som har visat sig ha betydelse vid den inflammatoriska processen i tarmen. Takeda ansökte i mars 2013 till den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA om att få tillstånd att marknadsföra vedolizumab för behandling av vuxna personer med ulcerös kolit respektive Crohns sjukdom vid måttlig till svår sjukdomsaktivitet.

Över 40 000 drabbade i Sverige

4 miljoner människor lider av ulcerös kolit och Crohns sjukdom världen över, varav över 40 000 patienter finns i Sverige, som har en av världens högsta förekomst av sjukdomarna. Insjuknandet är vanligast i 20 - 30-årsåldern och sjukdomarna har ofta stor inverkan på livskvaliteten. Behovet av nya läkemedel är stort då inte alla patienter svarar på befintlig behandling, vilket gör att man i vissa fall tvingas operera bort delar av tarmen.

Kroniska sjukdomar

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Crohns sjukdom kan drabba hela mag-tarmkanalen medan ulcerös kolit typiskt sett drabbar tjocktarmen och ändtarmen. Sjukdomarna kan både vara smärtsamma och handikappande och vanliga symtom är blödningar från tarmen, diarré, trötthet, viktförlust och blodbrist som uppstår på grund av blodförlusterna i tarmen. Båda sjukdomarna karaktäriseras av inflammation i mag-tarmkanalen vilket bland annat innebär en infiltration av vita blodkroppar i tarmvävnaden. De bakomliggande orsakerna till sjukdomarna är ännu inte helt klarlagda.

Kontaktperson Takeda

Katarina Hamnström, Medicinsk Direktör, tel: 0723-98 12 05, e-post: katarina.hamnstrom@takeda.com

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Vi gick samman med Nycomed 2011 och finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 30 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer på www.takeda.se

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument