Skip to main content

Maj Rom vid Sveriges Kommuner och Landsting får Äldreomsorgspriset 2013

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2013 10:20 CEST

Maj Rom, projektchef för Bättre liv för sjuka äldre vid Sveriges Kommuner och Landsting, har tilldelats Äldreomsorgspriset 2013 för sitt extraordinära engagemang och sin helhetssyn där den enskilda människan alltid är i fokus. Äldreomsorgspriset delas ut av läkemedelsföretaget Takeda.

Under gårdagskvällens Almedalsseminarium ”Kvalitet och innehåll – äldreomsorgen efter vinstdebatten” presenterades mottagaren av Äldreomsorgspriset. Det går i år till Maj Rom, projektchef för Bättre liv för sjuka äldre vid Sveriges Kommuner och Landsting. Mottagaren själv och barn- och äldreministern Maria Larsson (KD) deltog, liksom Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef för Kommunal. Prissumman är på 25 000 kronor. Motiveringen lyder:

”Förmågan att hitta nya lösningar i kombination med att se helheten i en verksamhet är avgörande egenskaper för att vår framtida välfärd ska vara säkrad. Maj Rom får Äldreomsorgspriset för att ha uppvisat ett extraordinärt engagemang och en professionalism utöver det vanliga. Maj Rom ser nya lösningar och kan förhålla sig till en verksamhets helhet utan att fokus försvinner från det allra viktigaste – den människa som är i behov av högkvalitativ vård.”

Fakta om Äldreomsorgspriset

Äldreomsorgspriset har instiftats av Takeda för att lyfta fram insatser som bidrar till en mänskligare, varmare och effektivare äldrevård. Årets jury har bestått av Mikael Sekund, public affairschef, Swedbank, Peje Emilsson, vd, Magnora, Åsa Moberg, journalist och författare samt Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega.

Tidigare års pristagare är Åsa Moberg, journalist, författare och samhällsdebattör, Lillemor Husberg, grundare av det antroposofiskt inriktade äldreboendet Vigs Ängar i Skåne, Ung Omsorg med grundarna Benjamin Kainz, Oscar Lundin och Arvid Morin samt Sara Beischer, författare till den kritikerrosade boken Jag ska egentligen inte jobba här.

Läs mer om Bättre liv för sjuka äldre hos Sveriges Kommuner och Landsting: http://www.skl.se/vi_arbetar_med/socialomsorgochstod/aldre/battreliv

Kontaktperson Takeda

Linn Mandahl Skepp, VD, tel: 08-731 28 22, e-post: linn.mandahl-skepp@takeda.com

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Vi gick samman med Nycomed 2011 och finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 30 500 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer på www.takeda.se