Skip to main content

Nya samverkansformer mellan landsting, profession och företag skapar möjligheter till förbättrad IBD-vård

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 10:28 CET

Som ett av tre företag har Takeda deltagit i projektet IBD 4-län - ett unikt samverkansprojekt mellan företag, landsting och profession som syftar till att öka insikterna i vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Fyrlänsgruppen har representerats av läkemedelschefer och kliniskt verksamma gastroenterologer i Region Skåne, Västra Götaland, Region Östergötland och Stockholms läns landsting. Projektet har genomförts av företaget Health Navigator.

Målet med projektet har varit att undersöka om man utifrån en fördjupad analys av hälso- och sjukvårdsdata, i nära diskussion med profession och företag, kan identifiera möjligheter till att förbättra vården av IBD-patienter framförallt avseende läkemedelsbehandling.

Analysarbetet har nu resulterat i fyra unika vårdrapporter som detaljerat belyser IBD-vården i fyrlänsgruppen och indikerar var IBD-vårdens utmaningar finns. Utifrån dessa vårdrapporter öppnas nu dörrar för fortsatta samarbeten mellan landsting och företag där fokus kommer ligga på att tillsammans skapa ökad patientnytta, kostnadseffektivitet och förbättrade förutsättningar för forskning och innovation.

– Som en av de ledande aktörerna inom IBD, är vi på Takeda väldigt glada över att ha varit delaktiga i projektet som långsiktigt syftar till att förbättra hälsan för personer som lever med IBD, säger Linn Mandahl Skepp, VD på Takeda Sverige. Genom samarbetet med landstingen och andra läkemedelsföretag ges vi möjlighet till att få en övergripande bild av de största utmaningarna på området och att ta ett helhetsgrepp när det gäller viktiga insatser och förbättringsarbete. Vi ser med tillförsikt på det fortsatta samarbetet och på hur vi tillsammans kan hjälpas åt att förbättra vården av personer med IBD, avslutar Linn. 

Takeda är ett globalt läkemedelsbolag präglat av stark lokal närvaro. Vi finns representerade i ett 70-tal länder där vi strävar efter att arbeta i nära partnerskap med vården. Takeda utvecklar och marknadsför såväl receptfria som receptbelagda läkemedel. Våra terapiområden inkluderar hjärta/kärl, metabola sjukdomar, gastroenterologi, onkologi, CNS-sjukdomar, inflammatoriska och immunologiska sjukdomar, lungsjukdomar och smärta. Genom världsledande forskning förbättrar vi patienters hälsa och erbjuder innovativa lösningar för vården. Företaget har omkring 32 000 anställda. Huvudkontoret ligger i Osaka, Japan. Det svenska huvudkontoret finns i Solna och har ett 40-tal medarbetare. Läs mer på www.takeda.se