Skip to main content

Äventyrlig och betydelsefull kanal prisas

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2018 10:31 CEST

Dalslands kanal, Håverud. Foto Sven Olof Ahlberg

I år delar H.K.H Kronprinsessan Victoria ut Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne som går till Dalslands kanal. Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Dalslands kanal får utmärkelsen för ett förtjänstfullt arbete för att bevara och utveckla ett levande industriminne. Kanalen firar i år sitt 150-årsjubileum genom att återinviga den nyrestaurerade akvedukten i Håverud. Under de senaste åren har flera kulturmiljöer längs kanalen rustats upp med höga kulturhistorias ambitioner. Utdelningen av utmärkelsen sker i Håverud i samband med att 150-årsdagen högtidlighålls den 31 augusti.

Kanalen illustrerar transporternas betydelse för den svenska industrialiseringen, både för transporter och som sammanbindande länkar. Numera är kanalen ett besöksmål som låter dagens människor uppleva en färd längs samma väg som en gång regionens järn- och träprodukter fraktades. Att färdas på kanalen är ett äventyr och en naturupplevelse utöver det vanliga. Många har försökt gradera Dalslands kanal genom åren. Några påstår att den är Sveriges vackraste medan andra påstår att den hör till Europas förnämsta. Roger Pilkington, en av de främsta kanalkännarna påstod att den kanske bör betraktas som världens vackraste kanal.

Dalslands Kanal 1873, vinjett till inbjudan till aktieutveckling i Håfveruds A.B. Fotograf: okänd/Tekniska museets arkiv.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer. För mer information besök SIM:s hemsida

Kontaktpersoner SIM:
Catarina Karlsson
Ordförande SIM
070-567 74 58
catarina.karlsson@jernkontoret.se

Magdalena Tafvelin Heldner
Intendent Tekniska museet
070-672 26 48
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se

Mia Geijer
Styrelseledamot SIM
070-363 59 89
mia.geijer@gmail.com

Kontaktperson för Dalslands Kanal AB:
Benny Ruus
Kanaldirektör
0530-447 50
info@dalslandskanal.se

Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 314 666 besökare 2017.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen - vilket är långt fler än de som besöker kinesiska muren.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.