Gå direkt till innehåll
Dalslands kanal är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. På bilden ”Lily” i Upperuds-Höljen. Foto Klas Lundkvist.
Dalslands kanal är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. På bilden ”Lily” i Upperuds-Höljen. Foto Klas Lundkvist.

Pressmeddelande -

Årets Industriminne 2018 tilldelas Dalslands kanal

Sedan 1995 delar Svenska Industriminnesföreningen ut utmärkelsen Årets industriminne till ett industriminne där förtjänstfulla insatser för att bevara och utveckla vårt industriella kulturarv bedrivs. I år tilldelas Dalslands Kanal AB utmärkelsen för ett ambitiöst arbete med bevarande, informationsspridning och samverkan kring Dalslands kanal. Kanalen är ett levande industriminne där varor och människor färdats i 150 år. Kanalen sätter fokus på vattnet som bärare av ett industrihistoriskt kulturarv i form av kraft och logistik. Utmärkelsen delas ut den 31 augusti i Håverud i samband med kanalens jubileumshögtid.

Kanalen planerades och byggdes för 150 år sedan på grund av de dalsländska och västvärmländska järnbrukens behov av effektiva transportvägar. Då var den internationella efterfrågan på svenskt järn stark. Kanalen med slussar och akvedukt binder samman naturliga vattendrag från Vänern och ända in i Norge. Vid flera slussar finns bruksmiljöer, vilka uppstått ur den träbaserade industri som med kanalens draghjälp ersatte järnbruken när bruksdöden drabbade regionen under 1800-talets slut.

Kanalen användes för frakt ända in på 1970-talet men frakttrafiken har gradvis ersatts av fritidstrafik och därför har kanalen underhållits. I dag drivs ett medvetet arbete för att bevara slussar och andra anläggningar på samma sätt som när kanalen en gång byggdes. Flera slussar har restaurerats och i år har akvedukten i Håverud färdigställts. Arbetet genomförs med stöd av kompetens som byggts upp i både nationell och internationell samverkan.

Håverud, den nyrenoverade akvedukten väntar på sommarens anstormning. Foto Klas Lundkvist.

Håverud, där vattenled, järnväg och landsväg möts i ett dramatiskt landskap, har blivit en symbol för svensk väg- och vattenbyggnadskonst. Det forsande vattnet har också använts som kraftkälla för den industri som kanalen betjänade och platsen visar hur människor strävat efter att bemästra naturen genom tekniska landvinningar. Kanalsträckorna i Håverud och Upperud är byggnadsminnen och kanalen är i sin helhet riksintresse.

Svenska industriminnesföreningen (SIM) bildades 1989 och är en ideell organisation inom kulturmiljöområdet. Föreningen verkar för industrisamhällets kulturarv i Sverige och  representerar Sverige inom den internationella organisationen The International Committee  for the Conservation of the Industrial Heritage (TICCIH). Föreningen samlar enskilda och organisationer. Besök SIM:s hemsida för mer information.

Kontaktpersoner för SIM:
Catarina Carlsson, Ordförande SIM
070 567 74 58
catarina.karlsson@jernkontoret.se

Mia Geijer, Styrelseledamot SIM
070-363 59 89
mia.geijer@gmail.com

Kontaktperson för Dalslands Kanal AB:
Benny Ruus
, Kanaldirektör
0530-447 50
info@dalslandskanal.se

Ämnen

Regioner


Tekniska museet – alla små geniers favoritställe
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap på ett lustfyllt och inspirerande sätt. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum och hade 314 666 besökare 2017.

.

Presskontakt

Calle Ros-Pehrson

Calle Ros-Pehrson

Presskontakt Pressansvarig/kommunikatör 08-450 57 10

Relaterat innehåll

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid

Tekniska museet – innovationslust för en hållbar framtid
Tekniska museet verkar för att öka allmänhetens och speciellt ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap – med sikte på innovation och entreprenörskap för en hållbar framtid. Museet har också i uppdrag att förvalta och vårda Sveriges industriella och tekniska kulturarv. Tekniska museet är Sveriges tekniska museum.

Tekniska museet är en del av Royal Djurgården, Skandinaviens främsta attraktion och ett besöksmål i världsklass. Tillsammans välkomnar Djurgårdens attraktioner över 15 miljoner besökare årligen.

Tack till Ericsson, huvudpartner till Tekniska museet.

Tekniska museet
Box 27842
11593 Stockholm
Sverige