Skip to main content

Ökat förtroende vid förnyelsen av Täby centrum

Blogginlägg   •   Okt 08, 2012 13:06 CEST

Ägaren Unibail-Rodamcos förnyelse av Täby Centrum pågår nu för fullt. Från projektets start  2011 har Tema haft uppdraget som arkitekt åt totalentreprenören Strabag Projektutveckling AB. Under arbetets gång har sedan Tema fått flera roller, som landskapsarkitekt och projekteringsledare. Utöver detta har Tema även fått uppdrag som inredningsarkitekt åt Unibail-Rodamco.

Nya Täby Centrum planeras stå färdigt 2015 och förnyelsen sker både in- och utvändigt. Unibail-Rodamco vill göra gallerian till en ännu attraktivare shoppingdestination, med 230 butiker fördelade på en total yta om cirka 78 000 kvadratmeter. Projektet innefattar både en ombyggnad, som i skrivande stund till stor del är klar, och utbyggnad norrut och söderut. En viktig förändring är att den stora parkeringsplatsen omvandlas till torg, vilket blir en helt ny mötesplats för Täbyborna. Bilarna flyttas i stället ned i ett underjordiskt garage med tre våningar.

Öppet under hela processen
Från start har Tema varit totalentreprenören Strabag Projektutvecklings arkitekt med uppgift att förverkliga projektets designkoncept som tagits fram av engelska Dunnet Craven, ett företag specialiserat på att utforma shoppingmiljöer. Tema har även stort ansvar för miljöklassningen av gallerian enligt BREEAM-standarden. Under hela byggprocessen håller Täby Centrum öppet vilket ställer höga krav på planeringen hos alla inblandade.

– Temas stora tidigare erfarenhet av köpcentrumrenoveringar var viktig när vi valde dem. Det krävs god förståelse för vad det innebär att bygga om under pågående verksamhet och detta har Tema, säger Ulf Nordell, projektutvecklingschef på Strabag Projektutveckling.

Tema har också den bredd som krävs och kapacitet att snabbt samla stora resurser och sätta ihop team med rätt kompetens.

Ökat förtroende
I takt med att projektet fortskridit har uppdraget breddats. Temas arkitekter levererar bygghandlingar för hela om- och tillbyggnaden. Vidare utformar Temas landskapsarkitekter entrémiljöer, parkeringsytor och infarter. Tema är även projekteringsledare för den södra utbyggnaden, Täby nya torg och en ny SF biograf. Det desingkoncept som ligger till grund för förnyelsen har uppdaterats och spetsats till. Temas inredningsarkitekter har fått i uppdag av Unibail-Rodamco att omsätta det nya designkonceptet till svenska förhållanden.

Kvalitetssäkrad kommunikation
Ett effektivt och välfungerande kommunikationsflöde är en avgörande faktor i stora projekt som detta. Tillsammans med Strabag Projektutveckling har Tema därför tagit fram rutiner för att kvalitetssäkra kommunikationen samt nå ut med information till berörda personer så snabbt som möjligt.

– På Tema är kommunikationen mellan konsulterna snabb och effektiv. Vi sitter nära varandra, så det blir lätt att få svar på frågor. För att hålla hög kvalitet krävs även ett mycket nära samarbete med bygg- och projektledning. Därför är vi på plats i Täby  flera gånger i veckan för möten samt uppföljning av hur arbetet fortskrider, säger Sara Vinterhav, ansvarig arkitekt på Tema.