This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Malin Flemström tf vd på The Hunger Project Sverige

Pressmeddelande -

Malin Flemström tf vd på The Hunger Project Sverige

Idag tar Malin Flemström över rollen som tf vd på The Hunger Project Sverige. Hon efterträder Silvia Ernhagen, som går vidare till Forum för levande historia efter drygt två år på The Hunger Project (fd Hungerprojektet). Silvia blir kvar i The Hunger Projects Sveriges styrelse som ledamot. 

Malin har arbetat på The Hunger Project Sverige i sju år, senast i rollen som programchef.

– Det har varit väldigt roligt att vara med och utveckla globala programstrategier – från idé till genomförande i fält. Under mina år har jag fått stor förståelse för behoven i programverksamheten och jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor utveckl­a The Hunger Project Sverige så att vi kan bli en ännu starkare och viktigare partner för våra programländer i deras fortsatta arbete, säger Malin Flemström.

Under sina år har hon drivit institutionella samarbeten, utvecklat program och arbetat i nära partnerskap med kollegor i den globala organisationen.

– Vi är mycket glada att Malin kliver in i rollen som tf VD, säger Marie Wallenberg, ordförande för The Hunger Project Sverige. Malin har lång och djup erfarenhet av vårt arbete, är väl känd och uppskattad av kollegorna i länderna där vi är verksamma och det blir därmed en smidig överlämning. Att Malin dessutom under ett antal år har arbetat med vår institutionella insamling har givit henne ett brett nätverk även på denna arenan. Vi ser med tillförsikt fram emot att The Hunger Project Sverige under Malins ledarskap kommer fortsätta att öka insamlingen så att vi ännu snabbare kan bidra till att hungern och den extrema fattigdomen i världen minskar.

När The Hunger Project grundades handlade arbetet till stor del om att sprida budskapet att hunger går att avskaffa. Nu finns de globala målen och FN:s världens ledare har åtagit sig att nå målen, och avskaffa hunger, till 2030.

– The Hunger Project har en viktig roll i att fortsätta vara den möjliggörande rösten, att fortsätta inspirera och engagera fler i arbetet med att avskaffa hunger, säger Malin Flemström.

Ämnen


The Hunger Project är en ideell organisation som verkar för att avskaffa hunger och fattigdom. Med kvinnor i fokus utbildar och stärker vi människor att avskaffa sin egen hunger och fattigdom. Det ger bestående resultat och äkta framtidstro. Vi arbetar globalt och driver program i 13 länder i Afrika, Latinamerika och Asien. I Sverige jobbar vi med utbildning, informationsspridning och insamling till de globala programmen. Hungerprojektet följer Svensk Insamlingskontrolls riktlinjer och har 90-konto. Mer om Hungerprojektet: https://thehungerproject.se/ och www.thp.org.

Presskontakt

Relaterade nyheter