Skip to main content

Uppdaterad handbok om Eurokod för tak- och tätskiktsbranschen

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2016 11:58 CEST

”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”, handboken om Eurokod speciellt utformad för tak- och tätskiktsbranschen.

TIB har uppdaterat handboken ”Dimensionering av mekaniskt infästa tätskiktssystem”. Från den 1 januari 2016 gäller en uppdaterad version av europeiska standarden för beräkning av vindlast, Eurokod SS-EN-1991-1-4. De nya reglerna innehåller förändringar bland annat gällande bärförmåga och snölast, digitala kartor för klimatlaster såsom snö, vind och temperatur samt nya regler kring dokumentation.

De nya reglerna kring dokumentation betyder att man är skyldig att i ett särskilt dokument (konstruktionsdokumentation) inkludera en övergripande beskrivning av byggnadsverkets bärförmåga, stadga och beständighet – i syfte att byggnadens ägare ska ha kunskap om detta under brukandefasen.

En övergång till de nya reglerna sker under 2016. Det innebär att äldre bestämmelser får användas på arbeten där ansökan om bygglov eller anmälan kommit in till kommunen före den 1 januari 2017 eller för arbeten som varken kräver bygglov eller anmälan som lämnats in före samma datum.

TIB är tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation i Sverige. TIB är organisatoriskt oberoende fabrikanter, leverantörer, försäkringsbolag och beställare. Medlemsföretagens huvudsakliga inriktning är applicering av olika tätskiktssystem för låglutande tak, terasser, gårdsbjälklag och liknande. Även isoleringsarbeten och vissa trä- och plåtarbeten kan ingå.

I TIB tar vi tillvara och stödjer medlemsföretagens intressen och branschens utveckling. TIB har en stor uppgift i att vidareutveckla medlemsföretagen inom områden som kompetens, kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och teknik. TIB utbildar och utfärdar auktorisation av tak- och tätskiktsentreprenörer samt kompetensbevis för montörer.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.