Skip to main content

Kvinnors företag omsätter 323 miljarder

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 09:00 CET

Kvinnors företag har stor betydelse för tillväxten i landet. I Stockholms län omsätter dessa företag 119 miljarder och i Västra Götaland 62 miljarder. Nu arrangeras 15 regionala mötesplatser i landet på temat ”Kvinnors företagande skapar tillväxt”.

Tillväxtverket har tagit fram ny statistik över de ekonomiska effekterna av kvinnors företag i Sverige länsvis. Siffrorna gäller företag med upp till 500 anställda där företagsledaren är en kvinna. I samtliga län har antalet företag som leds av en kvinna ökat under åren 2006 -2008. I hela landet omsätter företag som leds av kvinnor totalt 323 miljarder kronor.

Den 9 november arrangeras den första regionala mötesplatsen i Värmland. Mötesplatserna ska lyfta fram potentialen och betydelsen av kvinnors företagande för framtiden samt möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenheter om arbetet hittills.

- Kvinnor startar drygt 30 procent av företagen varje år, så potentialen för framtiden är stor. Fler än 100 000 kvinnor har haft nytta av Tillväxtverkets program Främja kvinnors företagande hittills. Vi ser fram emot att ta del av erfarenheterna och diskutera tillväxtfrågor med personer som arbetar med näringslivsfrågor på de 15 mötesplatserna i landet, säger Gunilla Thorstensson, programansvarig.

Mötesplatserna ”Kvinnors företagande skapar tillväxt” arrangeras i följande län:

Värmland, 9 november, kontakt: pernilla.samuelsson@communicare.se

Gotland, 12 november, kontakt: elin.turesson@lansstyrelsen.se

Kalmar, 16 november, kontakt: jan.tordkvist@kalmar.regionforbund.se  

Skåne och Blekinge, 25 november, kontakt: christine.jersby@skane.se

Örebro, 29 november, kontakt: mattias.jonsson@lansstyrelsen.se

Jönköping, 30 november, kontakt: gert.olsson@lansstyrelsen.se

Östergötland, 1 december, kontakt: erica.lindberg@lansstyrelsen.se

Västra Götaland, 2 december, kontakt: marie.sjovall@vgregion.se

Gävleborg, 3 december, kontakt: gunilla.lindfeldt@lansstyrelsen.se

Jämtland, 6 december, kontakt: sven.winemark@lansstyrelsen.se

Stockholm, 7 december, kontakt: elsmari.fjallstrom@lansstyrelsen.se

Södermanland, 8 december, kontakt: peter.eklund@lansstyrelsen.se

Västmanland, 9 december, kontakt: bo.bernerstedt@lansstyrelsen.se

Uppsala, 10 december, kontakt: margareta.hede@lansstyrelsen.se

Norrbotten, 21 januari 2011, kontakt: monica.lejon@lansstyrelsen.se

 

Tillväxtverket arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Myndigheten driver programmet Främja kvinnors företagande, som handlar om att göra nytta för de kvinnor som nu driver företag, att göra företagandet mer möjligt för kvinnor i dag och i framtiden samt att göra kvinnors företagande mer synligt, t.ex. genom ta fram och sprida fakta och statistik samt arbeta med attityder och förebilder. Läs mer om programmet och mötesplatserna på www.tillvaxtverket.se/kvinnorsforetagande .

 

Ytterligare information:

Gunilla Thorstensson, programansvarig 08-681 65 87 (om statistik, programmet)

Carin Persson, projektledare 08-681 91 46 (om regionala mötesplatser)

Bifogade filer

PDF-dokument