Skip to main content

Kommuner från Västerbotten inspireras av Företagsinkubator i Malmö

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 08:48 CEST

Tillväxtfaktor-X i Malmö arbetar med att skapa livskraftiga företag tillsammans med de som behöver hjälp in på arbetsmarknaden samt med expertkunnande inom socialt företagande. Arbetet sker i form av socialt entreprenörskap i en inkluderande företagsinkubator som under våren fått studiebesök av en delegation med representanter från Umeå och Vännäs kommun samt Samordningsförbundet.

Denna kommundelegation som stödjs av Samordningsförbundet (Finansiellt samordningsförbund) företräder ett nytt projekt vilket går ut på utveckla stödstruktur liknande Tillväxtfaktor-X företagsinkubator. Projektet har som syfte att stimulera tillkomsten av fler arbetsintegrerade sociala företag i Umeå och Vännäs kommun. Tillväxtfaktor-X fick möjligheten att visa upp fyra av sina arbetsintegrerade sociala företag som utvecklats sedan starten 2010. Det blev ett givande möte och ett lärande utbyte som på sikt kan leda till ett närmare samarbete där Tillväxtfaktor-X får möjligheten att agera rådgivare och inspiratör.

Vi möttes av en mycket stor gästfrihet och transparens vid vårt studiebesök hos Tillväxtfaktor-X. Detta var det sista studiebesöket i raden av tre, med olika typer av inkubatorer för socialt företagande som vi har valt ut. De övriga två är SFINX i Göteborg och CSES i Stockholm. Spontant känns det som att just Tillväxtfaktor-X ligger närmast ett tänkbart upplägg i Umeå. Att initiativet uppstått från eldsjälar ur näringslivet stärker konceptet, den kopplingen är viktig. Ett av inkubatorföretagen vi besökte, Städfaktor ute i Rosengård gav ett starkt minne med sitt lokala upplägg och med så entusiastisk och engagerad personal. Vi kan varmt rekommendera fler att besöka denna inkubator. Det berättar Caroline Nyström, ansvarig projektledare för Stödstruktur Sociala företag i Umeå och Vännäs kommun.


För mer information vänligen kontakta:

Ola Bolinder 0733-82 20 95, arbetande Styrelseordförande för Tillväxtfaktor-X.


Om Tillväxtfaktor-X

Tillväxtfaktor-X är en ekonomisk förening som grundades i början av 2010 av tre företag: Protelo Solutions AB (IT), Viviv AB (Socialt företagande) och Imbue (IT). Grunden för företaget är den inkubatorverksamhet som förenar människor utanför arbetsmarknaden och näringslivet. Visionen är att skapa livskraftiga företag där näringslivet bidrar med marknad och kunnande, medan Tillväxtfaktor-x bidrar med kunnande i socialt företagande och handledande av personal. Arbetet sker i form av socialt entreprenörskap i en inkluderande företagsinkubator. Tillväxtfaktor-X har sin bas i Malmö. Mer information på http://www.tillvaxtfaktor-x.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera