​Halvering av avvikelser med e-signering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 10:15 CEST

Ny statistik visar att antalet läkemedelsavvikelser på grund av utebliven medicindos nästan har halverats med den e-signering som används på samtliga Tiohundras äldreboenden. Det är ytterligare en bekräftelse på att det digitala arbetssättet minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen.

​Tiohundra på Roslagen Pride

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 10:28 CEST

Fredagen den 10 augusti och lördagen den 11 augusti medverkar Tiohundra på Roslagen Pride. Vi är med i panelsamtal på fredagen och har tält med aktiviteter i Societetsparken i anslutning till paraden på lördagen.

Hon ska leda en primärvård i förändring

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2018 09:18 CEST

Primärvården är framtidens vård – det är den som ska möta patienterna i allt större utsträckning. Nya arbetssätt och digitala lösningar behövs, säger Anneli Utas, ny verksamhetschef för Tiohundras vårdcentraler.

​Tiohundras kärnfrågor högt på Almedalens agenda

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:25 CEST

Digitalisering och personcentrerad vård i partnerskap med patienter och närstående är de viktigaste grundstenarna för att skapa en svensk sjukvård som motsvarar medborgarnas förväntningar. Detta är fokus för Tiohundras VD Peter Graf under Almedalsveckan.

​Säker och effektiv läkemedelshantering med e-signering

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2018 10:23 CEST

Digital läkemedelssignering används snart av samtliga omsorgsverksamheter i vårdbolaget Tiohundra. Medarbetarna gillar det nya arbetssättet, som förbättrar arbetsmiljön och gör hanteringen av läkemedel säkrare.

​Miljöpris till Tiohundra för minskat matsvinn

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 09:06 CEST

Tiohundra minskade matsvinnet med 13 ton under 2017, och belönas nu med Stockholms läns landstings miljöpris. En nyckel till framgången är att sjukhus och äldreboenden numera kan beställa måltidens olika komponenter separat.

Tiohundras läkemedelshantering får gott betyg

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 10:42 CEST

​Enheterna inom Tiohundra har mycket patientsäkra rutiner och god följsamhet, visar en ny kvalitetsgranskning. Förbättringar och engagemang uppmärksammas i omdömet.

​Besöket hos lättakuten börjar med ett klick på skärmen

Pressmeddelanden   •   Maj 25, 2018 09:22 CEST

Med Norrtälje södra vårdcentrals nya digitala verktyg för prioritering ska patientflödet till lättakuten effektiviseras samtidigt som medarbetarnas administrativa börda minskar.

​Kampanj ska få fler att testa sina lungor

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 15:55 CEST

Ett stort antal Norrtäljebor kan vara drabbade av lungsjukdom – utan att veta om det. Det här vill primärvården i Tiohundra ändra på, och startar nu en kampanj som ska få fler att testa sina lungor.

Ökad tillgänglighet på Norrtälje södra vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 10:14 CEST

Måndagen den 30 april öppnar Norrtälje södra vårdcentral i nyrenoverade lokaler invid Norrtälje sjukhus. I och med flytten förbättras vårdcentralens tillgänglighet, då mottagningens lättakut får ökade öppettider.

Kontaktpersoner 38 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • pexor.kwgrpeunqodbbgerqkg@mbtilcohtqunkqdrfga.snseli
  • 0176-326 173
  • 070-003 82 17

Om Vårdbolaget Tiohundra

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Adress

  • Vårdbolaget Tiohundra
  • Box 905
  • 761 29 Norrtälje
  • Sverige