Lyckad blodgivning i Tiohundra - nu blir Norrtälje sjukhus ett ordinarie stopp

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 12:03 CET

På tisdagen stod blodbussen för andra gången utanför Norrtälje sjukhus och 29 av Tiohundras medarbetare passade på att ge blod. ”Det är jättebra för att vara ett ställe där vi nyss har startat” säger Ingrid Engström från Blodcentralen. Tack vare det stora engagemanget blir Norrtälje sjukhus nu ett ordinarie stopp för blodbussen.

​Kamp mot KOL i partnerskap med patienten

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 09:38 CET

Primärvården i Tiohundra kraftsamlar för att ge fler Norrtäljebor med lungsjukdomen KOL en bättre livskvalitet. Insatserna har redan gett resultat i form av fler diagnostiserade KOL-patienter och patientutbildningar i samverkan med den lokala HjärtLung-föreningen.

​Förbättrad kontinuitet med minskad inhyrning

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 15:52 CET

Tiohundra AB arbetar för att bli oberoende av inhyrd personal. Minskad inhyrning ska ge förbättrad kontinuitet och vård med högre kvalitet.

​Tiohundra levererar nya blodgivare

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 08:29 CET

Tiohundra gör det lättare för medarbetarna i vården att ge blod på jobbet. Intresset är stort inför blodbussens första besök för att värva nya blodgivare på Norrtälje sjukhus.

Norrtälje får miljonstöd för att utveckla individanpassad vård

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 11:11 CET

Norrtälje kommun, kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och vårdbolaget Tiohundra får tillsammans nära fyra miljoner kronor i stöd av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova, för att under två år utveckla en mer personcentrerad sjukvård som utgår från patientens behov.

Ökning av ambulanstransporter till Norrtälje sjukhus

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 15:36 CEST

Norrtälje sjukhus och Tiohundra har fått en viktig roll i omstruktureringen av länets akutsjukvård. Ambulanser från Österåker och Vallentuna styrs nu om till Norrtälje, som därmed avlastar Danderyds sjukhus.

​92 procent nöjda med sitt äldreboende

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 14:01 CEST

Allt fler av de äldre på Tiohundras vård- och omsorgsboenden uppger att de sammantaget är nöjda med sitt boende. I den senaste nationella enkätundersökningen är andelen nöjda uppe i 92 procent. Också hemtjänsten får fina resultat i brukarundersökningen – 98 procent är till exempel nöjda med personalens bemötande.

​Trygga och nöjda patienter på Norrtälje sjukhus

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 12:57 CEST

Vårdavdelningarna på Norrtälje sjukhus får gott betyg av patienterna i den nationella patientenkäten. Resultatet visar att patienterna känner sig trygga och får ett bra bemötande under sin vistelse. Norrtälje når en topplacering bland akutsjukhusen i Stockholms läns landsting.

​Livsviktigt partnerskap för friskare befolkning

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2018 15:40 CEST

Vårdbolaget Tiohundra har tagit fram fem enkla, konkreta och vetenskapligt belagda hälsoråd, som ska ge invånarna möjlighet till ett friskare och längre liv. För att öka välmåendet och ”må-bra-tiden” krävs ett utvecklat partnerskap mellan invånare, vård- och omsorgsgivare och övriga samhället.

​Halvering av avvikelser med e-signering

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 10:15 CEST

Ny statistik visar att antalet läkemedelsavvikelser på grund av utebliven medicindos nästan har halverats med den e-signering som används på samtliga Tiohundras äldreboenden. Det är ytterligare en bekräftelse på att det digitala arbetssättet minskar risken för fel i samband med läkemedelshanteringen.

Kontaktpersoner 40 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationsansvarig
  • peamr.zvgrbpunuidbhoeretg@tytizqohirunbvdrrka.eysede
  • 0176-326 173
  • 070-003 82 17

Om Vårdbolaget Tiohundra

En unik modell för integrerad vård och omsorg

Sammanslagningen av sjukvård och omsorg i samma företag gör vårdbolaget Tiohundra unikt i Sverige. Vi driver bland annat akutsjukhuset i Norrtälje, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, BVC, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vårt innovativa och effektiva arbetssätt höjer kvaliteten och skapar mervärde för patienter, brukare, närstående och medarbetare.

Norrtäljemodellen är uppmärksammad såväl här hemma som internationellt, och lyfts fram av socialdepartementet som en förebild att ta efter för övriga kommuner, landsting och regioner.

Tiohundra AB ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting och Norrtälje kommun. Med ca 2 300 fast anställda är vi kommunens största arbetsgivare.

Vår vision är Hälsa, vård och omsorg där du är.

Adress

  • Vårdbolaget Tiohundra
  • Box 905
  • 761 29 Norrtälje
  • Sverige