Skip to main content

Taggar

sjukvård

 • Enhetschef Ängsgården
 • Ansvarig för Från kök till bord
 • sanna.hall@tiohundra.se
 • 0176326712

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • karin.persson@tiohundra.se
 • 0176-326 034

 • Verksamhetschef
 • Vård- och omsorgsboende
 • mnulnsrikcccka.karlsyudbxkdeson@tiohjuunpryqdra.rzse
 • 0176-326 745

 • Verksamhetschef
 • Akut- och diagnostikenheterna, Norrtälje sjukhus
 • caihtaknrinanvybna.pnoogommer@ggtibhohundra.uyse
 • 0176-326 825

 • Flyktingsamordnare
 • flyktinghalsan@tiohundra.se
 • 0176-328 316

 • Enhetschef
 • August Jansgårdens demensboende
 • yoaiyjuomkraisjzaua.lindden@ticeohmjhlunzkzfdra.euse
 • 0176-430 310

 • Kommunikatör
 • tora.borreforsjb@tfrxzvvtkiohujindrawmwvzkqy.se
 • 0176-326 152

 • Verksamhetschef
 • Hemtjänst, hemsjukvård och personlig assistans
 • ann-sophie.holgersson@tiohundra.se
 • 0176-326 744

 • Verksamhetschef
 • Barn, ungdom, familj, psykiatri och habilitering
 • ann-catrine.englund@tiohundra.se
 • 0176-326 333

 • Styrelseordförande
 • TioHundra AB
 • pkleifkwht.kdmlrarkenstromnjtvhsvmfrih@sllqx.se
 • 073-699 44 29

 • Enhetschef
 • Röntgenkliniken
 • maria.mellqvist@tiohundra.se
 • 0176-326 409

 • Överläkare
 • Anestesikliniken
 • anczmidersus.melyqlsiabikokgtrpvompenf@tiovttreeafhundpzrayt.se
 • 0176-326 204

 • Distriktsläkare
 • Adjungerad klinisk adjunkt, Akademisk vårdcentral i TioHundra AB
 • lovisa.jaderlund.hagstedt@tiohundra.se
 • 0176-328 831

 • Miljöchef
 • anna-lena.carling@tiohundra.se
 • 0176-326 592

 • Enhetschef
 • Måltidsenheten
 • niclaskv.gzkvoqeerrwjcjydsliirng@tiohundvcrahbzhoq.svde
 • 0176-327 402

 • Enhetschef
 • Norrtälje södra vårdcentral
 • lenaukis.garyqwfhvdexafhqnsdfqll@taynhodiohuzandrkvera.se
 • 0176-328 827

 • Klinisk adjunkt
 • Akademisk vårdcentral
 • carinanb.morpfwgenmrws@tuzioiahuvqlfndfyxirajnwu.se
 • 0176-328 727

 • AVC-samordnare
 • mabignvkhwus.pizetervgwqsoiqrifrrvn@pztiohunjhdrjcgqa.cttriyse
 • 070-2882768

 • Chefsapotekare
 • malin.alenius@tiohundra.se
 • 0176-326 586

 • Silviasyster, enhetschef
 • Demensteamen
 • gunilla.noyordtvstroajailknem@wfnwlctiiahvoiohyyuntyfwooijdra.xzyyzise
 • 0176-327 107