This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Titania stambyter åt Brf Klubbacken 24

Nyhet -

Titania stambyter åt Brf Klubbacken 24

I föreningens fastighet som är från 1942 och som består av 22 lägenheter, utför Titania ett stambyte där samtliga kök och badrum i fastigheten berörs.

Förutom själva stambytet skall Titania även genomföra följande:

- Utbyte av VA-installationer KV, VV, S (Kallvatten, varmvatten, sanitet.)

- Installation av VVC (Varmvattencirkulation)

- Utbyte av all el i fastigheten.

- Renovering av våtutrymmen.

I fastighetens övriga utrymmen skall endast enklare åtgärder i ytskiktet utföras.

Related links

Ämnen

Taggar

Regioner


Titania är idag en av Stockholms snabbast växande fastighetsutvecklare. Vi älskar städer som för människor närmare varandra. Vi bygger moderna hem och levande stadsmiljöer att leva livet i. Det är bra för människorna i staden, den sociala hållbarheten och miljön.

Presskontakt

Relaterade nyheter