Skip to main content

Toyota Material Handling officiell partner i EU-kampanj

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:00 CEST

Toyota Material Handling Europe (TMHE) har utsetts till officiell partner för kampanjen Säkert Underhåll (Healthy Workplaces), som sponsras av den europeiska arbetsmiljöbyrån European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Tillsammans kommer Toyota Material Handling Europe och EU-OSHA att främja vikten av underhåll och säkra underhållsmetoder över Europa.

Säkert underhåll är centralt för Toyota Material Handling Europes verksamhet, framhåller företagets VD, Håkan Dahllöf:

–          Internt har vår organisation omkring 2 000 medarbetare i våra fabriker i Sverige, Frankrike och Italien, som litar på väl underhållen utrustning för att kunna producera högkvalitativa produkter. Inom vårt nätverk finns också cirka 4 000 servicetekniker som tillsammans gör 3,5 miljoner servicebesök varje år, där de genomför förebyggande underhåll och gör nödvändiga reparationer. Säkra underhållsmetoder hjälper våra medarbetare att arbeta säkert och effektivt.

Fokus på säkerhet - en självklarhet i Sverige?
I det svenska sälj- och servicebolaget Toyota Material Handling Sweden, dotterbolag till TMHE, arbetar två tredjedelar av medarbetarna inom serviceorganisationen.

Per Wass, VD för Toyota Material Handling Sweden berättar:

–           Tillsammans med vårt moderbolag deltar självklart även vi i det svenska sälj- och servicebolaget Toyota Material Handling Sweden i kampanjen Säkert Underhåll. Arbetet kring säkert underhåll är en naturlig del av vår verksamhet. Våra servicetekniker genomgår omfattande utbildningsprogram som ger en gedigen kompetens och grund att stå på. Detta är naturligtvis viktigt såväl för den egna säkerheten som för att våra kunders truckhantering ska fungera smidigt. Vårt deltagande i EU-OSHAs kampanj Säkert Underhåll visar att vi prioriterar säkerhetsfrågor, fortsätter Per Wass.

–           Säkerhet genomsyrar vår verksamhet oavsett om det är i samband med säkert underhåll, gaffeltester och säkerhetskontroller eller i samband med förarutbildning som ger säkrare och effektivare truckförare. Med riskanalys hjälper vi våra kunder att uppmärksamma, förebygga och minimera risker i arbetet kring truckar. Vårt stabilitetssystem Toyota SAS på våra motviktstruckar och den tiltande hytten på skjutstativen BT Reflex är andra exempel på hur våra truckar redan i konstruktionsfasen byggs för att förbättra ergonomi och säkerhet för truckförarna.

–           Generellt har säkerhetsfrågor stort fokus i Sverige, men kan bli ännu bättre. Vi från Toyota Material Handling vill slå ett slag för säkerhet och lyfta dessa frågor för hela truckbranschen. Vi vet att trucken är det arbetsredskap som orsakar flest anmälda arbetsolyckor och genom att lyfta blicken vill vi uppmana såväl truckanvändare som våra kollegor i truckbranschen att ta sitt ansvar inom detta område, avslutar Per Wass.

Mer information om kampanjen Säkert Underhåll
Forskning som EU-OSHA har genomfört visar att i vissa europeiska länder, kan så mycket som 20 procent av arbetsplatsolyckorna hänföras till underhåll. I vissa sektorer svarar underhållsrelaterade olyckor för mer än hälften av samtliga olyckor.

EU-OSHAs kampanj för säkert underhåll har som mål att öka medvetenheten om vikten av underhåll på de europeiska arbetsplatserna och riskerna som det innebär att inte utföra underhåll på korrekt sätt. Kampanjen drivs i de 27 EU-länderna och utanför. EU-OSHAs mål är att minska antalet arbetsplatsolyckor med 25 procent mellan 2007 och 2012. Som en av 30 officiella europeiska partners – och den enda partnern från materialhanteringsbranschen – kommer Toyota Material Handling Europe att bygga vidare på befintliga säkerhetsprogram för att öka medvetenheten och användandet av säkra underhållsmetoder bland sina medarbetare.

Invigning Safety Dojo i Toyota Material Handlings fabrik i Mjölby i oktober
Den europeiska veckan för säkerhet och hälsa på jobbet genomförs vecka 43. I samband med detta har TMHEs fabrik i Mjölby officiellt invigt sin ”Safety Dojo”. (”dojo” betyder ”formell träningsyta” eller ”skola” på japanska).

Företagets tre produktionsenheter (övriga två finns i Frankrike och Italien) har samtliga implementerat en Safety Dojo där medarbetarna får detaljerad säkerhetsutbildning i ämnen som riskbedömning, personlig skyddsutrustning och säker hantering av kemiska produkter.

Toyota Material Handling Sweden
Toyota Material Handling Sweden (TMHSE) är Sveriges ledande leverantör av truckar och därtill kopplade tjänster som service, reservdelsförsörjning, uthyrning, finansiering och förarutbildning. Vi marknadsför ett heltäckande sortiment av truckar, där BT och Toyota kompletteras med DanTruck, Konecranes/SMV och MAFI. Företaget utför också service på marknadens samtliga märken. Antalet medarbetare är cirka 450, varav närmare 300 ingår i den rikstäckande serviceorganisationen. I vår strävan efter överlägsen kvalitet genomsyrar The Toyota Way vår företagskultur, våra ideal och vårt sätt att arbeta.

Omsättningen var under 2009 nära 1 miljard kronor. www.toyota-forklifts.se.

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera