Skip to main content

Antal nya bilar ökade med 19,9 procent

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 15:01 CET

Under november 2015 nyregistrerades 32 380 personbilar, en ökning med 19,9 procent jämfört med november föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 58 procent av nyregistreringarna, en minskning med 0,3 procentenheter jämfört med november föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 6 procent av nyregistreringarna, jämfört med 5,9 procent under november 2014.

Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 32 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 31 637 av årsmodeller från 2013 – 2015 och 743 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 830 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 13 550 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under november med 12,2 procent. Snöskotrar ökade med 35,3 procent under november 2015 jämfört med samma månad föregående år medan terränghjulingar ökade med 13,3 procent.

Nyregistrering av fordon under november 2015 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarNovember 2014November 2015Förändring i procent
Personbilar27 00832 38019,9
- därav bensin9 65911 66020,7
- därav diesel15 74818 78119,3
- därav el63184192,1
- därav elhybrider69276610,7
- därav laddhybrider204558173,5
- därav etanol/etanol flexifuel22199-55,2
- därav gas/gas flexifuel418330-21,1
Andel miljöbilar MB201316,8
Husbilar (delmängd av personbilar)1501638,7
Lastbilar4 1394 64612,2
Bussar91200119,8
Släpvagnar (exkl. husvagnar)2 3142 69216,3
Husvagnar10714333,6
Traktorer28439539,1
MC45650510,7
Mopeder klass 133747240,1
Snöskotrar1 5092 04135,3
Terränghjulingar43048713,3

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006-2014 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för december publiceras den 4 januari 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Andreas Holmström, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.