Skip to main content

Antal nya bilar ökade med 22,1 procent

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2016 09:48 CET

Under december 2015 nyregistrerades 34 293 personbilar, en ökning med 22,1 procent jämfört med december föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 56,9 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,1 procentenheter jämfört med december föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,8 procent under december 2014.

Drygt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 65 procent och kvinnor för resterande 35 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 33 663 av årsmodeller från 2013 – 2015 och 630 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 17 550 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 16 743 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under december med 1,9 procent. Snöskotrar minskade med 6 procent under december 2015 jämfört med samma månad föregående år medan terränghjulingar ökade med 12,9 procent.

Nyregistrering av fordon under december 2015 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarDecember 2014December 2015Förändring i procent
Personbilar28 08634 29322,1
- därav bensin9 61011 28817,5
- därav diesel16 56419 50017,7
- därav el137322135,0
- därav elhybrider8261 02123,6
- därav laddhybrider2721 753544,5
- därav etanol/etanol flexifuel16476-53,7
- därav gas/gas flexifuel511332-35,0
Andel miljöbilar MB201320,2
Husbilar (delmängd av personbilar)215140-34,9
Lastbilar5 0025 0961,9
Bussar10515850,5
Släpvagnar (exkl. husvagnar)2 1652 3578,9
Husvagnar718925,4
Traktorer53563218,1
MC33848543,5
Mopeder klass 118528051,4
Snöskotrar2 8292 659-6,0
Terränghjulingar54261212,9

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel för åren 2006-2015 finns tillgänglig i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Sweden:s uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för januari publiceras den 1 februari 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.