Skip to main content

Antalet kryssningspassagerare i svenska hamnar minskar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 10:04 CEST

Figur: Antal anlöp med kryssningsfartyg i svenska hamnar och antal besökande kryssningspassagerare i tusental, 2004–2015. Källa: Sjötrafik 2015.

Under 2015 ankom 559 000 besökande kryssningspassagerare svenska hamnar, vilket motsvarar en minskning med 5 procent jämfört med 2014. Det visar officiell statistik från Trafikanalys.

Antalet besökande kryssningspassagerare ökade med hela 138 procent från 235 000 till 559 000 mellan åren 2004–2015. För första gången är antalet besökande kryssningspassagerare lägre än rekordnivån 2014.

- Antal besökande fartyg har däremot inte ökat i samma takt som antalet passagerare, vilket kan ha sin förklaring i en trend mot att fartygen har en allt större kapacitet, säger Fredrik Söderbaum, projektledare på Trafikanalys.

Utöver kryssningsfartygen låg antalet passagerare på de vanliga fartygen 2015 på samma nivå som 2013 och 2014. Totalt passerade 29,5 miljoner passagerare de svenska hamnarna. Av dessa reste 26 miljoner till eller från utlandet. Stockholm och Helsingborg var de hamnar som hade flest fartygspassagerare; 8,4 respektive 7,7 miljoner. Antalet passagerare som reste till eller från Gotland uppgick till 1,7 miljoner, vilket motsvarar en ökning med 4 procent jämfört med 2014.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Sjötrafik 2015. Se länk eller öppna rapporten i pdf här.

Definitionen av kryssningsfartyg

Kryssningsfartyg är ett passagerarfartyg som trafikerar en förutbestämd färdväg och har som mål att ge en turistupplevelse vart än de färdas. Alla passagerarna har hytter. Definitionen avseende kryssningsfartyg innefattar ej fartyg som bedriver normal färjeverksamhet eller fartyg som uteslutande är avsedda för dagsutflykter. Inte heller räknas lastfartyg som även kan transportera ett mycket begränsat antal passagerare.

Ytterligare information:

Fredrik Söderbaum, projektledare Trafikanalys

telefon 010 414 42 23, e-post: fredrik.soderbaum@trafa.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.