Skip to main content

Antalet personbilar i trafik fortsätter att öka

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 09:30 CET

Störst ökning av antalet personbilar i trafik hade Kalmar län med 3,1 procent följt av Stockholms län med 2,5 procent. Antalet personbilar i trafik per tusen invånare ökade från 475 till 478 stycken under året. Högst biltäthet har Gotland med 608 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 402 personbilar per tusen invånare.

– 2016 års rekord avseende nyregistrerade personbilar bidrar till att fordonsflottan ökar och man kan bara konstatera att bilen befäster sin position i transportsystemet, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Fortsatt domineras personbilsflottan av bensindrivna bilar, 61 procent, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Den största ökningen av antalet personbilar har laddhybrider som nästan har fördubblas det senaste året. Vid årsskiftet 2016/2017 fanns det 18 832 laddhybrider i trafik. Även antalet elbilar, elhybrider, gasbilar och dieselbilar ökar medan antalet etanolbilar minskar. Antalet miljöbilar i trafik (MB2013) var drygt 190 000 bilar.

– Med tanke på målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är det mycket positivt att antalet elbilar och laddhybrider ökar, om än från låga nivåer.

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2016. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.

Ladda ned statistiken för hela landet här: Fordon i lan och kommuner 2016

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se
Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.