Skip to main content

Fler personbilar i landets alla län

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2016 09:51 CET

Bild: Antal personbilar per 1 000 invånare, 1970-2015

Antalet personbilar i trafik vid årsskiftet 2015/2016 var 4 669 063 stycken, en ökning med drygt 80 000 bilar eller 1,8 procent. Det genomsnittliga antalet personbilar i trafik per tusen invånare ökade från 471 till 475 stycken under året. Högst biltäthet har Gotland med 601 personbilar i trafik per tusen invånare, medan den var lägst i Stockholms län med 398 personbilar per tusen invånare. Detta kan jämföras med 491 personbilar per 1 000 invånare i EU-28 år 2013.*

– Det är bara att konstatera att bilen fortsatt har en stark position i transportsystemet, sett till den historiska utvecklingen finns inget som tyder på att bilinnehavet kommer att minska i den nära framtiden säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Fortsatt domineras personbilsflottan av bensindrivna bilar, 63 procent, men antalet har minskat jämfört med föregående år. Den största ökningen av antalet personbilar har elbilar och laddhybrider som har fördubblas det senaste året. Vid årsskiftet 2015/2016 fanns det 4 765 stycken elbilar och 9 776 stycken laddhybrider i trafik. Även antalet elhybrider, gasbilar och dieselbilar ökar medan antalet etanolbilar minskar. Antalet miljöbilar i trafik (MB2013) var knappt 135 000 bilar.

– Även om antalet personbilar som kan gå på el och gas ökar så utgör de, tillsammans med etanolbilar, bara 7 procent av personbilarna. Andelen behöver öka om vi ska nå en fossilfrioberoende fordonsflotta år 2030, fortsätter Anette Myhr.

Uppgifterna är hämtade ur tabellverket Fordon i län och kommuner 2015. Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat tabellverket på uppdrag av Trafikanalys.

Ladda ned statistiken för hela landet här: Fordon på väg

Fordonsatlas med uppgifter för personbilar på län för åren 2002-2015 finns tillgänglig i Fordonsatlas

*Källa: EU transport in figures, Statistical Pocketbook 2015

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se
Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument