Skip to main content

Nya bilar minskade med 2,3 procent i februari

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2018 09:37 CET

Under februari månad 2018 nyregistrerades 27 815 personbilar, en minskning med 2,3 procent jämfört med februari månad föregående år. Trots det är februari 2018 historiskt sett den tredje högsta februarimånaden genom tiderna. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 27 391 av årsmodeller från 2016–2018 och 424 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 20 582 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 233 fordon.

Knappt 69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 4 357 under februari, vilket är en minskning med 5,2 procent jämfört med februari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3 840, en minskning med 7,1 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 517, en ökning med 11,7 procent jämfört med februari 2017.

Nyregistreringar januari–februari 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 1,7 procent jämfört med samma period föregående år.

Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 21 931, en minskning med 21,9 procent jämfört med samma period föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 13,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 10,8 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 9 428 och miljöbilsandelen till 18,3 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,8 procent. Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.

Nyregistrering av fordon under januari – februari 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag januari/februari 2018 januari/februari 2017 Förändring i procent
Personbilar 51 630 52 523 -1,7
- därav bensin 22 798 18 753 21,6
- därav diesel 21 931 28 091 -21,9
- därav el 515 488 5,5
- därav elhybrider 2 592 2 487 4,2
- därav laddhybrider 3 124 1 929 61,9
- därav etanol/etanol flexi fuel 143 174 -17,8
- därav gas/gas bi-fuel 522 593 -12,0
Husbilar (delmängd av personbilar) 344 253 36,0
Lastbilar 8 816 8 869 -0,6
Bussar 101 99 2,0
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 4 593 4 386 4,7
Husvagnar 204 184 10,9
Traktorer 997 892 11,8
MC 941 783 20,2
Mopeder klass 1 550 702 -21,7
Snöskotrar 3 702 3 197 15,8
Terränghjulingar 594 749 -20,7

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för mars publiceras den 4 april 2018 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.