Skip to main content

Nya bilar minskade med 3,8 procent i mars

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 09:41 CEST

Under mars månad 2018 nyregistrerades 37 957 personbilar, en minskning med 3,8 procent jämfört med mars månad föregående år. Nedgången kan förklaras med kalendereffekten, då mars detta år hade två färre registreringsdagar än mars 2017. Detta beror på att påsken i år inföll i mars och föregående år i april.

Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 37 367 av årsmodeller från 2016 – 2018 och 590 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 22 752 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 205 fordon.

Knappt 71 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 35 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 6 354 under mars, vilket är en minskning med 3,5 procent jämfört med mars året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 5 676, en minskning med 2,0 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 678, en minskning med 14,5 procent jämfört med mars 2017.

Nyregistreringar januari – mars 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 2,6 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 37 469, en minskning med 22,1 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 13,6 procent av nyregistreringarna i år, jämfört med 10,3 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 16 602 och miljöbilsandelen till 18,5 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 17,6 procent.

Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.  

Nyregistrering av fordon januari – mars 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag januari-mars 2018 januari-mars 2017 Förändring i procent
Personbilar 89 587 91 999 -2,6
- därav bensin 39 937 34 410 16,1
- därav diesel 37 469 48 075 -22,1
- därav el 1 264 1 067 18,5
- därav elhybrider 4 774 4 573 4,4
- därav laddhybrider 5 044 2 780 81,4
- därav etanol/etanol flexi fuel 218 272 -19,9
- därav gas/gas bi-fuel 872 809 7,8
Husbilar (delmängd av personbilar) 912 966 -5,6
Lastbilar 15 170 15 454 -1,8
Bussar 166 193 -14,0
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 7 684 8 856 -13,2 
Husvagnar 541 640 -15,5
Traktorer 1 633 1 570 4,0
MC 1 838 2 254 -18,5
Mopeder klass 1 926 1 883 -50,8
Snöskotrar 4 565 4 032 13,2
Terränghjulingar 844 1 137 -25,8

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för april publiceras den 3 maj 2018 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys,010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.