Skip to main content

Nya bilar ökade med 1,5 procent i maj

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 09:35 CEST

Under maj månad 2017 nyregistrerades 37 151 personbilar, en ökning med 1,5 procent jämfört med maj månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 50,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med maj föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,3 procent under maj 2016.

Knappt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 26 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 66 procent och kvinnor för resterande 34 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 35 854 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 1 297 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 21 654 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 497 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under maj med 11,3 procent jämfört med samma månad föregående år. För bussar, mc och terränghjulingar minskade nyregistreringarna i maj, medans resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon maj 2017
Fordonsslag Maj 2016 Maj 2017 Förändring i %
Personbilar 36 610 37 151 1,5
- därav bensin 14 955 15 112 1,0
- därav diesel 18 964 18 678 -1,5
- därav el 191 400 109,4
- därav elhybrider 1 101 1 483 34,7
- därav laddhybrider 994 1 172 17,9
- därav etanol/etanol flexi fuel 82 95 15,9
- därav gas/gas bi-fuel 319 207 -35,1
Andel (procent) miljöbilar MB2013* 15,9 15,0
Husbilar (delmängd av personbilar) 1 113 1 203 8,1
Lastbilar 5 262 5 858 11,3
Bussar 157 77 -51,0
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 5 964 6 523 9,4
Husvagnar 656 776 18,3
Traktorer 667 786 17,8
MC 2 410 2 072 -14,0
Mopeder klass 1 1 871 2 263 21,0
Snöskotrar 60 74 23,3
Terränghjulingar 621 495 -20,3

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2017 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för juni publiceras den 4 juli 2017 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 66 26, e-post: tina.svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.