Skip to main content

Nya bilar ökade med 1,6 procent

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 12:00 CET

Under oktober 2016 nyregistrerades 33 198 personbilar, en ökning med 1,6 procent jämfört med oktober föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 51,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 5,6 procentenheter jämfört med oktober föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 8,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,3 procent under oktober 2015.

Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 30 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 436 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 762 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 620 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 13 578 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under oktober med 5,1 procent.

Av personbilarna står laddhybrider och elhybrider för de kraftigaste ökningarna och traktorer och husbilar är de två fordonslag som har ökat mest denna månad jämfört med månanden föregående år.

Nyregistrering av fordon under oktober 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarOktober 2015Oktober 2016Förändring i procent
Personbilar32 67533 1981,6
- därav bensin12 05713 44311,5
- därav diesel18 57017 016-8,4
- därav el2022125,0
- därav elhybrider7751 16850,7
- därav laddhybrider5041 023103,0
- därav etanol/etanol flexifuel10535-66,7
- därav gas/gas flexifuel457297-35,0
Andel (procent) miljöbilar MB2013*16,517,1
Husbilar (delmängd av personbilar)26733023,6
Lastbilar4 6954 9345,1
Bussar11062-43,6
Släpvagnar (exkl. husvagnar)3 9343 919-0,4
Husvagnar349190-45,6
Traktorer36055253,3
MC7117637,3
Mopeder klass 171784017,2
Snöskotrar827491-40,6
Terränghjulingar566494-12,7

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för november publiceras den 2 december 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.