Skip to main content

Nya bilar ökade med 2 procent i juli

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2017 09:33 CEST

Under juli månad 2017 nyregistrerades 26 164 personbilar, en ökning med 2 procent jämfört med juli månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 47,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,9 procentenheter jämfört med juli föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,1 procent av nyregistreringarna, jämfört med 7,6 procent under juli 2016.

Av de nyregistrerade bilarna var 25 110 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 1 054 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 102 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 062 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar minskade med 4,6 procent jämfört med samma månad föregående år. För terränghjulingar, snöskotrar, mc och husvagnar minskade nyregistreringarna i juli, medan resterande fordonsslag ökade sina nyregistreringar jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under juli 2017 fördelade på fordonsslag

FordonsslagJuli 2016Juli 2017Förändring i procent
Personbilar25 65026 1642,0
- därav bensin10 81511 1383,0
- därav diesel12 88812 384-3,9
- därav el107220105,6
- därav elhybrider8151 23050,9
- därav laddhybrider85999615,9
- därav etanol/etanol flexi fuel243337,5
- därav gas/gas bi-fuel14015812,9
Andel (procent) miljöbilar MB2013*14,014,8
Husbilar (delmängd av personbilar)86397513,0
Lastbilar3 2943 141-4,6
Bussar11715028,2
Släpvagnar (exkl. husvagnar)4 7875 1597,8
Husvagnar547507-7,3
Traktorer48973349,9
MC1 4831 222-17,6
Mopeder klass 11 5661 75512,1
Snöskotrar2919-34,5
Terränghjulingar502436-13,1

* Miljöbil från och med 1 maj 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2017 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för augusti publiceras den 4 september 2017 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Mats Wiklund, statistiker Trafikanalys, 010-414 42 32, e-post: mats.wiklund@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån, 010-479 66 26, e-post: tina.svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.