Skip to main content

Nya bilar ökade med 5,1 procent

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 09:50 CET

Dieselbilar uppgick till 56,3 procent av nyregistreringarna, en minskning med
2,6 procentenheter jämfört med januari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 6,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,3 procent under januari 2015.

Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 21 872 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 511 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 15 184 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 7 199 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under januari med 13,5 procent. Snöskotrar minskade med 19,6 procent och terränghjulingar minskade med 2,8 procent under januari 2016 jämfört med samma månad föregående år. Däremot ökade MC, traktorer och mopeder klass 1.

Nyregistrering av fordon under januari 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarJanuari 2015Januari 2016Förändring i procent
Personbilar21 29922 3835,1
- därav bensin7 4188 35712,7
- därav diesel12 54712 5990,4
- därav el7813370,5
- därav elhybrider57983343,9
- därav laddhybrider214145-32,2
- därav etanol/etanol flexifuel12548-61,6
- därav gas/gas flexifuel336266-20,8
Andel miljöbilar MB201315,4
Husbilar (delmängd av personbilar)8561-28,2
Lastbilar3 0053 41113,5
Bussar7653-30,3
Släpvagnar (exkl. husvagnar)1 6411 553-5,4
Husvagnar446036,4
Traktorer2973145,7
MC43148813,2
Mopeder klass 11721878,7
Snöskotrar1 8451 483-19,6
Terränghjulingar540525-2,8

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2015 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för februari publiceras den 1 mars 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 019-17 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.