Skip to main content

Nya bilar ökade med 6,2 procent i maj

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2018 09:32 CEST

Under maj månad 2018 nyregistrerades 39 446 personbilar, en ökning med 6,2 procent jämfört med maj månad föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Av de nyregistrerade bilarna var 38 190 av årsmodeller från 2016–2018 och 1 256 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 28 095 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 11 351 fordon.

63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 27 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 67 procent och kvinnor för resterande 33 procent.

De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 7 471 under maj, vilket är en ökning med 27,5 procent jämfört med maj året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 6 749, en ökning med 32,3 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 722, en minskning med 4,4 procent jämfört med maj 2017.

Nyregistreringar januari–maj 2018

Hittills i år har nyregistreringar av personbilar ökat med 2,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 66 259, en minskning med 20,5 procent jämfört med samma period föregående år.

Personbilar som kan drivas med el (elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 12,9 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 9,7 procent under samma period 2017.

Antalet nyregistreringar av miljöbilar uppgår hittills i år till 28 481 och miljöbilsandelen till 17,3 procent. Motsvarande tidsperiod förra året var andelen 16,6 procent.

Från och med 1 maj 2013 definieras miljöbilar enligt skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227.

Nyregistrering av fordon under januari – maj 2018 fördelade på fordonsslag

Fordonsslag Januari-maj 2018 Januari-maj 2017 Förändring i %
Personbilar 164 634 160 991 2,3
- därav bensin 77 114 62 062 24,3
- därav diesel 66 259 83 323 -20,5
- därav el 1 934 1 863 3,8
- därav elhybrider 8 831 7 302 20,9
- därav laddhybrider 8 544 4 772 79,0
- därav etanol/etanol flexi fuel 344 453 -24,1
- därav gas/gas bi-fuel 1 596 1 195 33,6
Husbilar (delmängd av personbilar) 3 392 3 272 3,7
Lastbilar 28 325 26 313 7,6
Bussar 283 335 -15,5
Släpvagnar (exkl. husvagnar) 19 924 22 885 -12,9
Husvagnar 1 875 2 202 -14,9
Traktorer 3 221 2 973 8,3
MC 6 651 6 147 8,2
Mopeder klass 1 3 394 5 792 -41,4
Snöskotrar 4 817 4 436 8,6
Terränghjulingar 1 683 2 031 -17,1

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2018 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys webbplats, www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s webbplats, www.scb.se/tk1001.

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för juni publiceras den 3 juli 2018 kl. 09.30.

Ytterligare information:
Anette Myhr, statistiker Trafikanalys, tel. 010-414 42 17, e-post: anette.myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:
Per Arvidsson, statistiker Statistiska centralbyrån, tel. 010-479 62 86, e-post: per.arvidsson@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.