Skip to main content

Nya bilar ökade med 7,4 procent

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 09:30 CET

Under januari 2017 nyregistrerades 24 039 personbilar, en ökning med  7,4 procent jämfört med januari föregående år. Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 53,8 procent av nyregistreringarna, en minskning med 2,5 procentenheter jämfört med januari föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 11,4 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,4 procent under januari 2016.

Knappt 67 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 23 552 av årsmodeller från 2015 – 2017 och 487 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 19 327 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 4 712 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under januari med 25,3 procent.

Snöskotrar och moped klass 1 har en ökning på 50 respektive 55 procent jämfört med samma månad föregående år.Endast terränghjulingar och MC minskade sin nyregistrering under januari 2017 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under januari 2017 fördelade på fordonsslag

FordonsslagJanuari 2016Januari 2017Förändring i procent
Personbilar22 38324 0397,4
- därav bensin8 3578 3680,1
- därav diesel12 59912 9232,6
- därav el13326095,5
- därav elhybrider8331 04925,9
- därav laddhybrider145997587,6
- därav etanol/etanol flexifuel489393,8
- därav gas/gas flexifuel26634529,7
Andel (procent) miljöbilar MB2013*15,817,9
Husbilar (delmängd av personbilar)618234,4
Lastbilar3 4114 27425,3
Bussar53589,4
Släpvagnar (exkl. husvagnar)1 5532 06232,8
Husvagnar607423,3
Traktorer31441130,9
MC488386-20,9
Mopeder klass 118729155,6
Snöskotrar1 4832 22950,3
Terränghjulingar525379-27,8

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2017 i Statistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för februari publiceras den 2 mars 2017 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.