Skip to main content

Nya bilar ökade med 8,1 procent

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2016 09:30 CEST

Under september 2016 nyregistrerades 33 570 personbilar, en ökning med
8,1 procent jämfört med
september föregående år.Detta enligt Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.

Dieselbilar uppgick till 48,5 procent av nyregistreringarna, en minskning med
5,5 procentenheter jämfört med september föregående år. Personbilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 10,9 procent av nyregistreringarna, jämfört med 6,9 procent under september 2015.

Knappt 65 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för drygt 33 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 63 procent och kvinnor för resterande 37 procent.

Av de nyregistrerade bilarna var 32 598 av årsmodeller från 2014 – 2016 och 972 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 18 458 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget ökade med 15 112 fordon.

Nyregistreringarna av lastbilar ökade under september med 11,2 procent.

Alla fordonslag förutom terränghjulingar, snöskotrar och husvagnar ökade under september 2016 jämfört med samma månad föregående år.

Nyregistrering av fordon under september 2016 fördelade på fordonsslag

NyregistreringarSeptember 2015September 2016Förändring i procent
Personbilar31 06133 5708,1
- därav bensin12 12813 61312,2
- därav diesel16 7951 6291-3,0
- därav el22041990,5
- därav elhybrider8501 60288,5
- därav laddhybrider3981 162192,0
- därav etanol/etanol flexifuel13399-25,6
- därav gas/gas flexifuel533383-28,1
Andel (procent) miljöbilar MB2013*19,615,4
Husbilar (delmängd av personbilar)31835411,3
Lastbilar4 9585 51311,2
Bussar71144102,8
Släpvagnar (exkl. husvagnar)4 0204 56813,6
Husvagnar235229-2,6
Traktorer33556669,0
MC1 0241 0260,2
Mopeder klass 19811 17319,6
Snöskotrar213158-25,8
Terränghjulingar604509-15,7

* Miljöbil från och med 1 januari 2013 enligt definitionen för skattebefrielse i Vägtrafiklagen 2006:227

Databas med uppgifter för personbil på län/kommunnivå och drivmedel finns månadsvis för åren 2006-2016 iStatistikdatabasen.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information avseende nyregistreringar se ”Fordon månadsstatistik” som återfinns på Trafikanalys hemsida, http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/ eller SCB:s hemsida, http://www.scb.se/tk1001

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i registret. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas enbart bilar med de senaste tre årsmodellerna samt de som inte är direktimporterade.

Nyregistreringar för oktober publiceras den 2 november 2016 kl. 09.30.

Ytterligare information:

Anette Myhr, statistiker Trafikanalys

Tel. 010-414 42 17, e-post: Anette.Myhr@trafa.se

Frågor kan även ställas till:

Tina Svahn, statistiker Statistiska centralbyrån

Tel. 010-479 66 26, e-post: Tina.Svahn@scb.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.