Skip to main content

Ökad godshantering i svenska hamnar

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 10:05 CEST

Figur hanterade godsmängder hamnar

Hamnarna hanterade totalt 170 miljoner ton under 2015. Det innebär en ökning med 1 procent jämfört med föregående år. Totalt lastades 78 miljoner ton och lossades 92 miljoner ton. Största godsslaget bestod av oljeprodukter. Det visar officiell statistik från Trafikanalys.

Flytande bulkgods och torr bulk ökade under 2015, med 4 respektive 5 procent. Totalt hanterades 64 miljoner ton flytande bulk och 30 miljoner ton torr bulk. Ökningen av flytande bulk förklaras främst av en ökad import av råolja och export av raffinerade petroleumprodukter. För torr bulk förklaras ökningen främst av att den totala hanteringen av stenkolsprodukter och järnmalm har ökat.

De fem största handelsländerna för gods till och från utländska hamnar var under året Tyskland, Danmark, Storbritannien, Ryssland och Finland.

Godsmängderna 2015 visar på en fortsatt uppåtgående trend i de svenska hamnarna, se figur ovan.

Uppgifterna är hämtade från rapporten Sjötrafik 2015. Se länk till rapportsida eller öppna pdf nedan.

Ladda ner Sjötrafik 2015.pdf

Ytterligare information:

Fredrik Söderbaum, projektledare Trafikanalys

telefon 010 414 42 23, e-post: fredrik.soderbaum@trafa.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.