Skip to main content

Persontågens punktlighet försämrades i slutet av 2015

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 09:30 CET

Bild: Sammanvägt tillförlitlighetsmått (5 minuters förseningstolerans) för persontåg, fjärde kvartalet 2015, samt förändring jämfört med fjärde kvartalet 2014 (till höger).

Av de persontåg som fanns i planeringen dagen innan avgång framfördes 98,4 procent till sin slutstation och 90,8 procent av dessa anlände högst 5 minuter efter tidtabell. Detta ger ett sammanvägt tillförlitlighetsmått, STM(5), på 89,3 procent. Under samma period ankom 63,0 procent av de planerade tågen före eller exakt på utsatt tid, STM(0).

Mätt på femminutersnivån hade oktober och december kvartalets högsta tillförlitlighet, 89,9 procent. Lägst var den i november, 88,2 procent. När 2015 summeras visar den preliminära statistiken att STM(5) är kvar på samma nivå som noterats för 2013 och 2014.

– Om det här året kommer att bli som de tre senaste åren går vi nu in i en årstid då tågen har en relativt hög tillförlitlighet, framförallt under mars. Till skillnad från vad många nog tänker sig är det sommarmånaderna som varit svårast för tågen under 2013–2015, säger Fredrik Lindberg, statistiker Trafikanalys.

Tåg som kör längre sträckor har svårare att komma fram i tid (se figur). Långdistanstågens STM(5) var 76,6 procent under fjärde kvartalet vilket var 17 procentenheter lägre än kortdistanstågen. Samtliga tågkategorier hade sämre tillförlitlighet än året innan.

Uppgifterna i detta pressmeddelande är hämtade från Punktlighet på järnväg 2015 kvartal 4. Trafikverket har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys som är statistikansvarig myndighet.

Ytterligare information:

Fredrik Lindberg, statistiker

Tel. 010-414 42 36

E-post: fredrik.lindberg@trafa.se

Var god ange Trafikanalys som källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.

Bifogade filer

PDF-dokument