Skip to main content

Svårt att mäta distanshandelns transporter och effekter

Pressmeddelande   •   Jun 01, 2017 09:35 CEST

Distanshandeln gör det enkelt att handla, oberoende av tid och plats, och den växer mycket snabbt. Den skapar stora paketvolymer, men att mäta de transporter som just distanshandeln ger upphov till har visat sig mycket svårt.

Omsättningen i distanshandeln (även kallat E-handeln) är knappt 60 miljarder kronor per år, eller 8 procent av all detaljhandel.[1] Distanshandeln både löser och skapar transportbehov, men det är idag omöjligt att säga om distanshandeln ökar eller minskar mängden transporter, jämfört med traditionell butikshandel.

Trafikanalys har försökt kartlägga branschen för att bättre förstå hur framförallt godstransporter i distanshandeln utförs. Distanshandeln är global till sin natur och platsoberoende. Branschen erbjuder ofta snabba leveranser, det är vanligt med fri frakt och fria returer. Detta gör att distanshandeln är transportintensiv och dessutom genererar den ett behov av en omvänd logistik för stora mängder returer.

En stor majoritet av distanshandeln går från lager till ombud eller kundens hem med distributörer, och det allra mesta av distanshandelns varor transporteras med lastbil. Dessa transporter skapar utmaningar, särskilt i urbana miljöer med trängsel och utsläppsproblem.

Trafikanalys har inventerat tillgänglig statistik för att se hur det är möjligt att mäta distanshandelns transporter. Det finns mycket få statistikkällor som överhuvudtaget behandlar dessa transporter. Distanshandelns godstransporter ingår ofta, men inte alltid, i Trafikanalys statistik. Dessa transporter kan däremot i princip aldrig särskiljas från övriga transporter. Distanshandel som inte ingår i statistiken är bland annat allt som går med lätta lastbilar.

Med tanke på ett växande kunskapsbehov om distanshandelns transporter kommer Trafikanalys att fortsätta att utveckla den officiella statistiken på området under 2017.

[1] Enligt E-barometern Årsrapport 2016 (publiceras av PostNord, Svensk Digital Handel och HUI Research)

Här hittar du hela rapporten på Trafikanalys webbplats.

Ytterligare information:
Maria Melkersson, telefon: 010-414 42 16, e-post: maria.melkersson@trafa.se

Var god ange källa när uppgifter ur denna pressinformation publiceras.

Myndigheten Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken på transportområdet. Trafikanalys tar också fram kunskapsunderlag till transportpolitiska beslutsfattare och arbetar för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet.